Проект 60B: Регионална библиотека „Пенчо Славейков“

., УАСГ, София


за проекта


                     Проектът е разработен въз основа на заданието от отворения международен конкурс за сграда на библиотека в град Варна, проведен по инициатива на местната община, през 2015г. До момента, библиотечната колекция съставена от над 860 000 документа е разпръсната в шест сгради в различни части на града. Новата сграда цели да събере библиотеката под един покрив и да осигури безпрепятственото ѝ функциониране, като едновременно с това създаде ново активно, обществено пространство в центъра на града.

 

Параметри:

ЗП 1880 кв.м.

РЗП 10 045 кв.м.

Озеленени площи 712 кв.м.

Брой паркоместа – 132 за автомобили + 2 за доставки

 

            Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ се разполага на малък парцел,  прилежащи площи към сградата на Община Варна Основен акцент е сградата на Община Варна. Тя със своите 17 етажа височина, представително разработеното околно пространство, категоричен силует и специфични материали (структурен видим бетон, каменна облицовка и алуминиева дограма) доминира във възприемането на средата. Общината се намира в изключителна близост до очертанията на бъдещата библиотека. За да се намали доколкото е възможно силното въздействие на сградата на общината, библиотеката е отдръпната от очертанията на конкурсното задание, оставящи необходимо пред нея площадно пространство. Тъй като от там идва основният пешеходен поток от посетители, то може да се използва за събиране на групи или уговорки за среща, а може и просто човек да седне и да се наслади на гледката към сградата. Там се намира входа, който бива подчертан от колонада. Оставянето на част от площите незастроени, позволява да се запазят част от съществуващата градина и засадените в нея дървета.

Концепцията на проекта е тясно свързана със слогана на конкурса - “Ние сме модерна, отворена и приятелска институция. Елате да прекарате свободното си време тук.” Съхранението на книгите не е единствената задача на библиотеката. Само по себе си хранилището е най-голямото богатство на библиотеката, но каква полза от него, ако хората не влязат, за да прочетат дори и една книга. В днешно време с развитието на технологиите и компютрите, все по-трудно ще е да се привлече вниманието на хората към книгите, а последиците от това могат да бъдат тежки. Настоящият проект има нелеката задача да промени именно този начин на мислене. Смятам, че библиотеката може да е много повече от хранилище.

Тя има за цел не само да съхранява информацията, но и да я създава, организира и разпространява. И това далеч не включва само четене на книги, а също така уроци, лекции, удобни места за работа, изложби, спектакли и др. Библиотеката има потенциал да се превърне в своеобразен културен център, съчетаващ в себе си редица функции, привлекателен за хората, за да пожелаят наистина да дойдат и прекарат времето си там, а не само когато това е наложително. В близост до библиотеката са разположени няколко училища и университети – младите са целева група и за да им е удобно да учат, за тях са предвидени повече работни места, кафене и безплатен интернет.

За тази цел, реших да променя традиционния облик на библиотеката и да създам нов такъв, максимално „отворен“ към публиката. За да пресъздам това усещане, предната част на сградата, предназначена за читални, е остъклена. Стъклото защитава срещу слънчевите лъчи, но е и максимално прозрачно, за да направи витрината безплътна. Липсата на плът по предната фасада цели да измести мислите за масивно книгохранилище и да даде усещане за лекота и достъпност. Да позволява плавен преход между екстериор и интериор В северозападната част на сградата се намира книгохранилището. То със своята плътна фасада от видим бетон ярко контрастира на обема на читалните. Разделението и взаимовръзката на двете основни функции на библиотеката ясно личи във визията и функционалната организация на сградата. В интериора, подобно на екстериора, също липсва плът. Липсват стени, освен тази към хранилището, което има връзка с читалните на всеки един етаж от тях, позволявайки бърз достъп до ресурсите си. Читалните на средношколският и детският отдел са отделени чрез стъклени прегради, което им дава допълнителна светлина и ги обвързва с общото пространство.

Концепцията на проекта в интериор се базира на идеята за постоянно четене и надграждане на знанието и личността. Чрез книгите човек се обогатява, разширява границите на своето въображение,  научава нови неща, докосва се до различни гледни точки. След всяка една прочетена книга човек се развива и израства като личност. Аналогично главната стълба със свободна форма, се развива между етажите подобно на растяща спирала. Тя е организатор на вътрешното пространство и връзката между всички обществени зони и отдели на библиотеката и символично изразява развитието на личността. Стъпалата ѝ   имат ярко жълт цвят и я подчертават в интериора. В покривната плоча, точно над стълбищния отвор има оберлихт, през който навлиза дифузна слънчева светлина. В определена точка, стъклото не е матирано и през него преминава слънчев лъч, който осветява стълбата и слиза чак до първите ѝ стъпала приканвайки читателите да се качат по нея.  Светлината има символно значение за развитието и усещането в душата на човек, когато прочете хубава книга.

Конструкцията е комбинирана – стоманобетонна и стоманена. Двата подземни етажа са изпълнени изцяло от стоманобетонни стени, колони, греди и плочи. Обема на сградата в надземните етажи условно се дели на читални и хранилище. Следствие от  тяхното функционално разграничение, разликата в натоварването и големината на подпорните разстояния, двата обема са третирани различно както по фасада, така и при използваната конструкция. Читалните са изградени от стоманен скелет, стъпващ върху стоманобетонните колони от паркинга. Гредите и колоните са видими в интериора, като пожарозащитата им е осигурена чрез специално покритие. За да се осигури свободно пространство във фоайето и читалните, стоманените колони и греди образуват рамка, премостваща разстоянието от 15 м. Конструкцията на стълбата също е стоманена, като тя се захваща за всяка етажна площадка и се подпира на още две места от колони съответно във фоайето и на втория етаж  читални. Хранилището е изградено от стоманобетонна конструкция с безградови плочи. Между двете конструкции има деформационна фуга.

 

Проекта за Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, цели да създаде ново обществено пространство и атрактивен културен център. Да промени разбирането на хората и да повиши посещаемостта на библиотеката. Тя е пазител на знанието, което трябва да се съхрани и предаде на бъдещите поколения. Нека помислим за бъдещето днес!

Автор


Светла Браянова