Проект 62B: КУЛТУРЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВАРНА

., Нов Български Университет, София


за проекта


Избраната от мен ситуация е част от Пристанище Варна-Изток, което в последните години представлява потенциална зона за бъдещо развитие и обновяване. Още от времето на Древен Одесос пристанището се е сформирало на сегашното си място и е представлявало „портата“ на града, където са се събирали търговци, местни и пътуващи. С развитието на индустриализацията във всички пристанищни градове по света се наблюдава тенденцията пристанищната зона да бъде затворена за жителите, при което се образува бариера между града и водата. В днешно време все повече от тези градове разработват и реализират проекти в посока на създаване на все повече обществени градски крайбрежни пространства, като се изграждат големи съвременни пристанища на подходящи места и се освобождават старите за социалните нужди на града. Такъв е случаят и с пристанището на град Варна, което се намира на комуникативно място в близост до центъра на града, Морската градина, Централна ЖП гара, Морска гара и Стария град- архитектурен резерват. Общината има бъдещи планове за изграждането на ново пристанище в зоната на Варненското езеро и преустройване на текущия терен в обществена зона. През последните години, малко по малко се обновява част от зоната около Морска гара, която в момента представлява заведения, открити пространства за развлечения, алеи и паркинг зони. Теренът в съседство е разработка на проекта, чиято цел е продължението на реконструкцията и обновяването на пристанището в нов градски център.

В градоустройствен план се запазва инфраструктурата на терена, тъй като е наскоро реконструирана и добре планирана. Голяма част от съществуващите складови пространства, магазии, административни сгради и корабни кранове се запазват с идеята да бъдат реконструирани и да придобият нова обществена функция. По този начин се запазва индустриалното наследство на града, както и пристанищната атмосфера. В края на терена се образува „ръкав“, който в момента се използва за корабни места, на които товарят зърното. Зоната е изключително интересна, тъй като е обградена от три страни от морето и обхваща четири различни гледки- към града, към индустриалната пристанищна зона, към обновената вече обществена зона и към хоризонта на морето. Главната концепция на проекта е отваряне на връзка град-море и изграждане на място, което привлича най-различни хора, развиващо културата и икономиката на града. Създаване на емблематично място, подходящо за нов градски център.

Разглеждат се три основни функции- културна, бизнес и развлекателна. Трите зони са обединени в многофункционална сграда, представляваща две преплитащи се тела. Връзката град-море се създава чрез „повдигане“ на терена и изграждане на непрекъсната алея, тръгваща от Централна ЖП гара и стигаща до тераса над морето. „Повдигнатият“ терен представлява парково пространство с открит амфитеатър, както и покрив на част от сградата. От главната алея има достъп и до високата кула, в която се помещават главните пространства- театрални зали, изложбени зали, офис пространства тип „co-working” и панорамен бар на покрива. Преплитането на двата обема позволява образуване на различни вътрешни и външни обществени пространства на различни нива за отдих и събития. Целта на центъра е да събере на едно място бизнес, култура, туризъм и развлечения, като привлича местни, туристи, студенти, семейства, професионалисти. Главните аспекти на проекта са предоставяне на гъвкавост и разнообразие за хората в контекста на историческата ценност на пристанищен град Варна. 

Автор


Славяна Димитрова