Проект 63B: ЛИТЕРАТУРЕН ПАВИЛИОН „КУБ“

., УАСГ, София


за проекта


КАКВО?
Обектът на задачата е южната част на кв. 398, заключена между улиците „Цар Калоян“, „Позитано“, „Леге“ и „Алабин“ в централното ядро на София. Идентично с други европейски градове, централната част на столицата е наситена с богато културно и историческо наследство, носещо следи още от Античността. Най-ранните следи от историческата многопластовост на кв. 398 са част от Антична Сердика, а именно фрагмент от крепостната стена , югоизточната ъглова и част от военна сграда. Живописна мрежа от османски пътища покрива този период, оставайки скрита от настоящата градска структура. Днес на мястото откриваме вътрешноквартално пространство с кафе бар, изграден върху водно огледало от 60-те години на XXв. и рушащата се конструкция на магазин „Средец“. Заобикалящите сгради са представители на различни архитектурни стилове – сецесион, късна еклектика и следвоенен модернизъм, и създават своеобразна рамка, допълваща духа на мястото.
ЗАЩО?
Днес, макар и едно от малкото открити пространства в центъра на София, кв. 398 остава изолиран от пълнокръвния градски живот. Поради неподходящо планираните подходи спрямо пешеходните потоци, кварталът не предизвиква интерес у случайните минувачи. Не добре планираните зелени площи разкъсват територията и я правят да изглежда по-малка. Елементите на средата са неподдържани и рушащи се. Историческата многопластовост под повърхността на кв. 398, остава неизявена и повечето хора не подозират за скритата история. Единственото, което придава функционалност на мястото е временно пребиваващият книжен пазар, част от пазара на пл. Славейков. При добро функционално и планировъчно решение, кварталът би могъл да се превърне в интимно градско пространство и място за активно участие на гражданите в съвременния културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство. КАК?
Направихме проучване на литературни кафенета, библиотеки и пазари в централната градска част на София, очертахме предполагаем маршрут на читателя и открихме, че кв.398 се явява пресечна точка в този маршрут.
Обединявайки разглежданите литературни обекти в проектното си решение, отчитаме неговото значимо местоположение. След разглеждане на примери за адаптиране на историческото наследство в централни градски райони и по-конкретно в София и установихме, че археология оставаща под нивото на терена рядко представлява интерес, затова за да изявим историческата многопластовост на квартала, използваме отпечатъка й за разработване на проектното решение.
За подходи използваме следите от османски и римски период, а при пресечната им точка организираме главният вход към павилиона, за чието формообразуване, конструкция и функционално зониране използваме отпечатъкът от водното огледало, римската стена и военна сграда.
На площадното пространство под павилиона намира мястото си книжният пазар в обособен кът допълнен с уединени места за четене.
Качвайки се по витата стълба се озоваваме във вътрешното пространство обединяващо литературното кафе и библиотеката, а стъклен таван покрит с вода ги разделя визуално и прави препратка към водното огледало.
Мебелите от интериора носят конструктивните особености на литературния павилион, а панорамното остъкляване създава чувството за простор и отваря атрактивна гледка към архитектурната рамка на квартала.
Погледнато от главните подходи чрез колорита на средата се цели усещането за контраст между земя и въздух, минало и бъдеще, тектоничност и атектоничност.
Благодарение на това през деня сградата остава по-малко изявена и литературата и историята излизат на преден план, а вечер тя се преобразява в акцент на средата и основно изразно средство на историческата многопластовост.
КУБ е концепция за адаптирана градска единица в историческата архитектурна рамка, която демонстрира как чрез контраст може да се постигне приемственост.

Автор


Стефани Хаджийска, Роксана Качарова