Проект 2: ВИЛНО СЕЛИЩЕ “СОЗОПОЛ”

Симбиоза между природа и антропогенна среда, УАСГ, София


за проекта


ВИЛНО СЕЛИЩЕ “СОЗОПОЛ”
Симбиоза между природа и антропогенна среда

Култура, традиции и фолклор на повече от 7000 години раждат диалога между антропогенното присъствие и уникалността на природата в града на спасението, избавлението и оздравяването - Созопол. Огромният респект към наследството синтезира концепцията за привмесване на съвременна среда с майсторството на местните строителни традиции. Вилното селище отразява близка до традиционния български селски начин на живот идея за индивидуално и колективно самосъзнание за по-добър живот сред природата.      Главната цел на проекта е да предостави решение на глобално предизвикателство чрез намеса в условията на местния контекст със средствата на туризма. Созопол привлича хиляди туристи всяка година. Това е възможност за популяризиране на местните и националните народни обичаи, както и за популяризиране на устойчивите принципи за съвместно съществуване на антропогенна среда и природа.      Градоустройственото решение е вдъхновено от Стария град на Созопол. То интерпретира живописните архитектурни ансамбли от старите български възрожденски къщи от XVIII - XIX в. (Черноморски архитектурен тип възрожденски къщи), тесните калдъръмени улички и техните пресичания, и т.нар. “римни” (тесни пространства между къщите).      40 вили са обединени в групи от по три. Всяка вила е изградена около дърво, което става неделима част от интериорното пространство. Вилите са ротирани една спрямо друга така, че всяка да има директна гледка към морето.   ЕСТЕТИКА И КАЧЕСТВО НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО
Този проект е пример за директен диалог с наследството. Формиран е в условията на местния контекст в духа на устойчивостта на околната среда, както и на обществото. Вдъхновен от Стрия град на Созопол, дизайнът предлага съвременна жизнена среда, отразяваща местните строителни традиции. Ваканционното селище активно ангажира своите посетители, въвеждайки ги в традиционния български селски начин на живот, както е било преди повече от 100 години (Туристите могат да се грижат за зеленчукови и плодови градини, като на мастъркласове се учат как сами да отглеждат и приготвят местна храна).
Вилите от всеки клъстер образуват „мини-площад“, където хората могат да завържат нови познанства със своите временни съседи и да установят нови контакти. Те могат да закусват, обядват или вечерят заедно или да прекарат нощта край огъня, както и да се грижат за градините. В ресторанта посетителите могат да опитат местна кухня и след това да опитат да я приготвят сами. В края на деня всички се събират заедно /както нашите предшественици/ на вечеринка и се учат да танцуват традиционни български народни танци като "хоро" или "ръченица".

Изявата на българските традиции, бит и култура създава нови места с уникално въздействие върху възприятието и поведението. Прякото участие на хората в живота на селището чрез съвместни грижи за него е вдъхновяващ пример за създаване на устойчива общност в устойчива природна среда.

ПРОГРАМА
Разработени са 3 типа вили: с една, с две и с три спални. Всяка вила има собствена веранда с басейн за разхлада, както и дневна с кухня. Има общо 40 вили; групирани в клъстери от тройки, което дава 13 групи с 13 "мини- площади" (социални точки на общността).
Основният ресторант, зоната за релакс, рецепцията и паркингът следват терасовидна композиция, както следва: ресторант на върха, така че да има директен изглед към морето, зона за релакс с плувен басейн и пулбар на по-ниско ниво, така че да се осигури интимитет за посетителите, рецепция на долно ниво с частичен изглед към морето и паркинг за автомобили на най-ниското ниво.

УСТОЙЧИВОСТ
За постигане целите за устойчиво развитие са избрани следните стратегии:
1)    Off-site manufacturing: производството на строителни елементи като колони, греди, и др. в контролирана среда повишава качеството на сградата, намалява отпадъците и праха, намалява времето и разходите за строителство, опазва прилежащите територии.
2)    Възобновяеми енергийни източници: система за събиране на слънчева енергия, геотермална система за отопление и охлаждане, система за събиране на дъждовна вода.
3)    Дизайн стратегии /стратегии при проектирането/: Естествена вентилация (стак ефект), Автоматизирани интелигентни системи за контрол на качеството на вътрешния микроклимат, Максимизирани зелени площи за контрол на качеството на външния микроклимат, Модулна конструкция; Повече сухи строителни процеси; По-малко мокри строителни процеси; Устройства за засенчване (интерпретиране на дървените фасадни облицовки на автентичните созополски къщи).
4)    Планиране: Теренът има наклон на север. В същата посока е гледката към Черно море. За да се постигнат двете цели: "изглед (на север) + естествена слънчева светлина (от юг)" беше приложена концепцията open plan. Остъклението е панорамно по всички фасадни плоскости. Това позволява поглед към всяка посока и допринася за ползите за здравето от слънчевата светлина.
5)    Опазване на почвата: минимизирана стъпка на сградата, така че по-малко земна площ се използва за строителство. Цялата конструкция стъпва върху „подиум“ от естествен камък, който укрепва почвата и я предпазва от свлачища.
6)    Биоразнообразие: всяка вила е изградена около съществуващо дърво, което се превръща в силна част от интериорното пространство. Всяко спасено дърво е от полза както за флората, така и за фауната. Например, птиците могат да гнездят там и хората са по -близо до тях, което е естествено насърчаване на биологичното разнообразие.
7)    Стратегии за материали: Внедряване на естествени материали - камък, дърво, минерална вата; Високоефективно остъкляване; Естествена изолация (система за зелен покрив).

ПРИОБЩАВАНЕ (физическа и финансова достъпност)
Средата е проектирана като достъпна за посетители от различни възрастови групи и за хора с увреждания.
Финансовата достъпност следва стратегията за насърчаване на местния бизнес. Счита се, че всички материали и ресурси ще се доставят от местни производители. Това ще ги насърчи, както и местната индустрия, да приемат нови устойчиви стандарти и методи за производство. Транспортните разходи и отделените емисии ще се редуцират. Всички конструктивни елементи (колони, греди и др.) са типизирани, което означава по-бързи, по-качествени и по-евтини производствени процеси. Възобновяемите източници на енергия и качествените материали ще намалят сметките няколко пъти. Това ще намали общите разходи, което ще намали цените на наемите, така че тази услуга да е достъпна за повече хора, включително за хора с по-ниски доходи.

ИНОВАТИВЕН ХАРАКТЕР
Проект „Вилно селище Созопол“ предлага модел/визия за решение на глобално предизвикателство чрез намеса в условията на местния контекст с многоефектни:
1) насърчаване на златния триъгълник на устойчивост - естетика - приобщаване
2) популяризиране на местната култура, традиции и фолклор
3) ангажира и свързва повече хора от различни поколения от цял свят
4) положителното въздействие върху възприятието и поведението създава устойчива общност с индивидуално и колективно самосъзнание за устойчива природна среда
5) съвременната еволюция на наследството насърчава непрекъснатостта между минало-настояще-бъдеще и създава места с характер и силно присъствие
Този модел може да бъде приет успешно във всеки регион, като се имат предвид местните социални, културни, природни и архитектурни характеристики на околната среда.

Автор


Илиян Ангелов