Проект 4: #MILANCALL - DESIGN FACTORY

., УАСГ, София


за проекта


#MILANCALL  -  DESIGN FACTORY
Модата и дизайна винаги са били характерна част от културата и идентичността на Италия. Италианският град Милано е международно признат като най-важната модна столица в световен мащаб.
Задачата е локализирана в един от най-оживените квартали на Милано, Navigli и площад San Eustorgio, характеризиращ се с богата история, архитектурен контекст и силуети. Проектът цели създаването на пространство, където да отвориш ума си и да откриеш креативността в себе си. Споделени пространства изпълнени с живот, работа, идеи и вдъхновение. Място за съжителство и обмен между творци, фотографи и дизайнери.
Във формирането на концепцията са заложени няколко основни аспекта:
-    Съобразяване с характерния архитектурно-исторически контекст – запазване на съществуващото положение – Базиликата от 4-ти век, паметника, алейната мрежа и дърветата
-    Запазване на мащаба и морфологията на мястото
-    Съхраняване на функциите на площада и значението му като социална среда
-    Запазване на основните визуални и пешеходни връзки
Цели се архитектурната намеса в средата да бъде минимална и изчистена, за да не нарушава облика на площада. Тя се състои в две основни намеси – повдигната зелена козирка и арка маркираща централния вход. Козирката представлява озеленен обем, плавно излизащ от настилката на площада, като негово естествено продължение. Тя маркира границите на площада и парка, като запазва основните визуални и пешеходни връзки. Повдигането и има за цел внасянето на достатъчно количество есетствена светлина през отворите за осигуряване на комфорта на работа в работилницте, и покриване на външната пешеходна рампа. Тя маркира и запазеното зелено ядро в центъра на парка. Основният вход е в средата на площадното пространство пред църквата и е в пробив, с повторено зелено ядро на долното ниво. Входът е подчертан със серия от арки взаимствани като елемент от арковидния свод на църквата, следващи визуалната ос към него. Те започват от долно ниво и излизат над площада, като преход на вековната базилика и съвременната фабрика, както контраста между миналото и настоящето. Отворът към главния вход е подчертан и със стъпаловидни места за сядане, инерпретиращи традиционния римски амфитеатър. Прехода от парка към козирката се  осъществява от постепенно нарастващи по височина колони. Те служат като паркови елементи за осветление през нощта и дават визуална насоченост към главния вход на базиликата.
На база на всички основни аспекти решението включва две подземни нива. По този начин съществуващия площад запазва настоящите си функции и бива обогатен с нови функци на подземно ниво. Пешеходния достъп до сградата става посредством две външни стълби, едната разположена в пробива с арките и градината,а другата успоредно на експозиционната зала; външна рампа и вътрешна стълба с асансьор от ниво паркинг към ниво подземен площад. Рампата е изпълнена по периметъра на долно ниво, минавайки през работилниците и предизвиквайки вниманието на посетителя. Автомобилният достъп се осъществява чрез автомобилен подемник.
Запазването на  дървета в парка формира ядро, около което се развива разпределението на долните две нива. По този начин в подземния площад се формират няколко функционални проходни зони. По периферията на ядрото са разпложени работилниците за дизайн, фотография и мода, както и проходна изложбена зона. В средата на ядрото е обособено експозицинно пространство, маркирано на ниво площад с остъкляване. Около пробива към централния вход с арките, е развита търговската зона – рецепция, гардероб, книжарница, ресторант, вътрешната стълба с асансьор и тоалетни и служебни помещения.
В заключение проектното предложение цели максимално уважение към историческата памет на средата, но по съвременен начин предизвикващо интереса и вниманието на минаващите.
Михаела Костадинова


*Дипломният прооект е разработка по международен конкурс MILANCALL – DESIGN FACTORY , организиран от Archicontest. Проектът бе отличен с Трета Награда.
Водещ дипломен ръководител: доц. д-р арх. Александрина Ненкова.

Автор


Михаела Костадинова

Месторабота: SGI Architects & Masterplanners