Проект 7: Обновяване на топлоцентралата зад НДК

., Нов Български Университет, София


за проекта


Проектът представлява идейно предложение и лична интерпретация на вече провелия се конкурс за обновяване на топлоцентралата зад НДК и превръщането й в новото културно средище на столицата. Сградата е разработена като студентски първи преддипломен проект.


ИДЕЯТА
В основата на предложението е залегнала идеята за оптималното използване на съществуващия контекст в образа на парка и стоманобетонното хале. То напълно запазва своята цялост и става един своеобразен център, от който се развива обемната композиция. Гледайки терена от южната му страна, става ясно видимо терасирането на парка. Във височина това се случва в направление запад-изток. Новите обеми, които обгръщат халето, следват напълно тази денивелационна линия във височина.  Именно източните хълмове пък играят важна роля при формирането на облика на сградата и по-точно това как тя си общува с околността.


ЕКСТЕРИОР
На ниво екстериор е търсена деликатна намеса в общия пейзаж, което става посредством стъкла със силно изразен светъл оттенък, както и бели алуминиеви фасадни шпроси. Фасадата бива третирана в кореспонденция с общия динамичен силует на цялата сграда, за което свидетелстват застъпванията на отделните фасадни елементи. Акцент е пешеходният мост, свързващ най-близко разположения хълм и сградата. Преминаването през него продължава през открито външно стълбище след което се достига до последния терасовиден етаж от който се разкрива гледка към Витоша.

ИНТЕРИОР
Интериорните решения следват идеята за индустриалното усещане, съчетано със съвременни детайли. Фоайето през два етажа е и най-представителната зона в топлоцентралата. Редуването на видима метална конструкция и системата от бафали и обшивки по таваните допринасят за това динамиката отвън да бъде привнесена и в сърцевината на сградата. От фоайето и през разработеното стълбище се достига до всички помещения, които културният център предлага – галерии, зали за обща и индивидуална работа, библиотека, медиотека, зони за отдих на всяко едно ниво, кафе бар на последния, както и мултифункционална зала за различни по вид събития на партерното ниво.

Свободата за работа както по екстериора, така и по интериора, дадоха възможност за получаването на един хомогенен и стегнат с своето естество продукт. Продукт, който се опитва да бъде адекватен на всички съвременни тенденции, на които един културен център трябва да отговаря, макар и далеч от някои от параметрите на оригиналния конкурс като бюджет например. Така в своята концептуалност и искреност, проектът цели да покаже една различна гледна точка и подход за развитието на подобни места.  
 

Автор


Александър Стойчев

Месторабота: Ателие Серафимов Архитекти