Проект 9: Theater&Art Lab // Reusing the industrial heritage in the viennese Arsenal

., Delft University of Technology, Delft


за проекта


Основната идея на проекта беше да се анализира и да се намери начин да се придаде допълнителна стойност на ансамбъл от халета, построени през 50 -те години на миналия век върху вече разрушените от войната виенски казарми. Целият процес започна с задълбочен анализ на историческото развитие на района, последван от проучване на посочения обект. Чрез намеса с леки алуминиеви конструкции, базирани на модулна система, специално проектирана за този проект, пространствата се редефинират и се постига нов набор от индивидуални и групови работни пространства поместени в старата конструкция на халето. Проектът може да бъде разгърнат в 5 опорни точки, по които целия процес беше ръководен.

1. Време
Наслагването на историческите слоеве създава многохарактерен контекст, където вече не можем да го разглеждаме като набор от множество обекти, а по-скоро трябва да се занимаваме със системата като цяло. По деликатен начин предложението ми свързва някои от недооценените обекти в сърцето на комплекса, като по този начин активира цялостната стойност на комплекса. Надграждане вместо разрушаването беше мотото на работния процес, постигайки подход, при който намесата е минимална и по този начин допълнителната стойност не заменя тази на времето.

2. Линия
Нов гръбначен стълб е прокаран през най-северните халета. Неговото присъствие създава атипични връзки, които дават нов живот на ансамбъла. Чрез преодоляване на физическата бариера между обектите се достига до нов, по -динамичен живот на съществуващите структури.

3. Последователност
Всяка от отделните пространствени характеристики, свързани през линията, не се потискат, а по -скоро се подчертават чрез възможността за отличаване на тяхната идентичност чрез сравнение с повтарящата се структура на пътя. Той се разглежда като червената нишка, която води през историята, позволявайки на човек винаги да може да се позовава на позицията си в системата. Пълният потенциал на структурата се постига чрез посетителя и неговото движение в системата

4. Система
Излизайки от хипотезата на mat-structure-системата, чрез прикрепване на функционалните пространства към главния гръбнак се търси баланс между колективните пространства и индивидуалните работни места. Функционалните пространства сами по себе си се разделят на затворени обеми за по-специфични дейности и неутрално плато, което в зависимост от подреждането на модулите може да приеме различни функции, които също зависят от нуждите на потребителя.

5. Акт
Новата система работи като мултипликатор и допълнителен нов публичен слой на структурата. Тя създава театрално изживяване, където като набор от кукли матриошка всяка от черупките действа индивидуално, но винаги се отнася до системата като цяло.

Автор


Венцислав Кърцелин