Проект 12: ArcHarbour- Атениум на архитектурата

., УАСГ, София


за проекта


ArcHarbour- Атениум на  архитектурата

• Какво е "Athenaeum" ?
Място за вяра, вдъхновение и учение/ от храмът на Атина в Гърция/. Атениум на Архитектурата е изложбена сграда за еволюцията на архитектурата, място което да предизвиква началото на нови дискусии за скритите и послания и бъдещето.
________________________________________
Копенхаген е  "Световна столица на Архитектурата за 2023"   с мото "Sustainable Futures - Leave No One Behind" и 17 цели за устойчиво развитие на света и неутралитет на CO2  град.
Наричан още „Града на шпилите“, е известен с хоризонталния си силует, нарушен единствено от върховете на църквите и замъците. Предоставеният имот се намира в квартал Refshaleoen , стар район функционирал в миналото като корабостроителен завод. В днешно време се използва за развитие на изкуства, отдих и рекреация. Предоставената за развитие на проекта територия контактува от три страни с вода – запад, север и юг, с гледка към историческата централна част на града. Общественият достъп е осигурен от изток и юг. По суша посетителите могат да използват велосипеди, автомобили и автобус 2А за достъп от изток, а от южната страна - чрез ферибот 991/992.

Концепция
Концепцията се основава на комбинацията между силуета на града и пристанището, и символът на Копенхаген- статуята на „Малката русалка“. Атениумът представлява два преплетени обема, които „изтичат“ в морето. Ефирността е постигната чрез използвания полупрозрачен материал ETFE |етиленов тетрафлуороетиленово фолио| за покривно покритие и вътрешни градини.

Формообразуване
С цел запазване на характерният силует земната повърхност е моделирана и са получени две нива – подземно към парка и второ с акцент козирка към кея.  Екстериорното и интериорно решение са базирани на контраста – ажурен/плътен обем; студени материали отвън и в топлата гама текстури. Допълнителното озеленяване, акустичните панели и осветителни пана допринасят за динамиката.

Ситуация
Новоизградена е алейна мрежа с идейни павилионни модулни постройки и сцена с места за сядане за ежегодно провеждащите се фестивали. През нея се достига до главния вход на кота -4,50 по рампа с наклон 5%.

Подземното ниво се състои от една основна група- изложби, занаят и обучение, и второстепенна обслужваща група. Преживяването на посетителя започва с експозиция отразяваща миналото, която го отвежда до атриум с  ключови за еволюцията изложби. Преливат се пространства с различни интерактивни игри, холограми, VR реалност, експонати, ателиета и др. Рампа с временни изложби, свързва партер и първо ниво. Към второстепенната обслужваща група се предвиждат технически помещения, хранилища и работилница.

Основната функция на първото ниво, кота +0,50, е развлекателна. Главният вход е от полупокрития площад, с пейки и билетна каса за ферибот. Информационният пункт с гардеробното помещения са разположени с лесен визуален достъп. Обособени са  детски център, кафене с бар с връзка с вътрешен двор и прилежащите обслужващи зони, книжарница, библиотека и дигитална зала. Предвидена е мултифункционална зала за събития с пряк достъп до склад.

Служебният вход и зареждане, се осъществява от север с предвиден гараж за разтоварване, зона за разпределяне и регистриране на експонати и складове. Товарен автомобилен и товарен асансьори са предвидени за връзка с подземното ниво. Има  два санитарни възела в близост до двете вертикалните комуникации.

Частичният трети административен етаж е на кота +4,50  и е достъпен чрез интериорна стълба от кота +0,50. Предвидени са помещения за малък екип ръководство.

Конструкцията е комбинирана- стоманобетонна носеща конструкция в подземното ниво и стоманени колони и рамки. Ефирният покрив на по- високия обем представлява повърхнина от трислойни мембранни „възглавници“ от ETFE, свързани помежду си с пространствени стоманени ферми, които стъпват върху стоманена рамкова конструкция. Допълнително са окачени чрез предварително напрегнати стоманени въжета към стоманени пилони.

Многофункционалните преливащи пространства позволяват гъвкавост на функцията и в комбинация с ефекта на водните отражения и сенките от покрива  загатват за възможно бъдещо разрастване на музея в морето като понтони и подводни структури.

Автор


Виктория Илиянова Василева