Проект 15: Проект за Архитектурно училище на остров Адата, гр. Пловдив

., УАСГ, София


за проектаАрхитектурно училище на остров Адата, Пловдив

Избраната ситуация е остров Адата в Пловдив -  най-големият остров на река Марица в областта, с площ около 88 000 кв.м.  - достатъчно голям терен за появата на новата сграда и за облагородяване и превръщане в паркова среда за развлечения и отдих на ученици, преподаватели и жителите на града.
    Сградата на училището е разположена в най-западната част на острова, с цел визуалната връзка и близост с централната част на града. От юг се проектира пешеходен мост, започващ от площадно пространство и с директна връзка с центъра. От север ще се осъществяват автомобилен и пешеходен достъп чрез два отделни моста. Автомобилният мост води до кота терен на острова и паркинг. Двата пешеходни моста водят до площадно пространство, намиращо се на 9м над острова. Там  са разположени двата главни входа към училището и зала Аула Максима, обособени в отделни обеми, но свързани на по-долно ниво.
    Сградата е седеметажна, като приземният етаж е без ограждаща конструкция и се използва за покрит паркинг на кота -9,00м. Връзката с горните две нива е посредством две стълби, рампа над острова, а чрез  3 евакуационни стълбищни клетки с асансьори се стига до всички етажи от сградата. Светлата височина е 3,30м.
На кота -4,80м са разположени:
-фоайе
-зала Аула Максима
-обслужващи помещения
-зона за самостоятелна работа
-WC
-зона за изложби
-зона на експериментални конструкции и арт инсталации
-лаборатории
-складови помещения
-технически помещения
-библиотека
-кафене
Светла височина - 3,90м.
На кота 0,00м. са разположени два отделни входа от площадното пространство към двата обема, училищната част и зала Аула Максима.

Училищна част :
-стълбищна клетка с асансьор
-охрана
-копирен център
-книжарница
-ресторант
-кухня
-WC
-кафене
-лекционни зали
-семинарни зали
-WC
-склад
-две стълбищни клетки с асансьори
Светла височина - 4,30м.
На коти +5,20 +9,40 и 13,60 са разположени:
-зона за самостоятелна работа
-компютърни кабинети
-ателиета
-склад
-WC
-две стълбищни клетки с асансьори
Светла височина - 3,30м.
На кота +17,80м. са разположени:
-кабинет директор
-кабинет зам. директор
-конферентна зала
-кабинети преподаватели
-стая за почивка
-WC
-канцелария
-две стълбищни клетки с асансьори
Светла височина - 3,30м.
Нивата от кота -4,80 до кота +17,80 във високия обем от сградата са обединени от атриумно пространство във вътрешността.
Конструкцията на сградата е комбинирана - скелетна стоманобетонна, с безгредови плочи и метални ферми за покритие на зала Аула Максима.  
Външните седалки при терасата над залата са с допълнителна носеща метална конструкция.
Използвани са системи с повдигнат под и окачен таван за разполагане на инсталационните системи в цялата сграда.
Фасадата е изпълнена с окачена стъклена фасада и вертикално разположени ламели за слънцезащита, индивидуално за всяка фасада, спрямо изложението й.
Третирането на фасадите е с материали, които не изискват специална обработка и поддръжка през жизнения цикъл на сградата и така намаляват генерирането на отпадъци и излишна консумация на енергия и вода. Финишът на ламелите, имитиращ  дърво,  позволява идеалното вписване на сградата в съществуващата паркова среда на острова.
Формата на сградата е производна  на формата на острова, а заоблените мотиви и вълнообразни елементи са препратка към реката и символа на града - тепетата.

Автор


Гергана Руменова Кочева