Проект 19: Библиотека от битови вещи

Кръгова икономика при жилищното строителство, University of Strathclyde, Глазгоу, Великобритания, Глазгоу, Великобритания


за проекта


Елементът на устойчивост на околната среда се представя чрез възможността за живот с по-малко вещи, и следователно консумация. Това е реакцията на проекта срещу бързия темп на развитие на съвременната консумация – навик, които се оказва един от най-замърсяващите фактори на нашата планета.
Проектът адресира съвременната култура на потребление и натрупване на битови предмети първо чрез разучаването на домашните килери и пространства за съхраняване на предмети. Разкрит е двойнственият характер на тези пространства – претрупани и декоративни; банални и същевременно - ритуални. Тези оксиморонни характеристики са използвани за класифициране на четири условия за съхраняване на личните ни вещи:
скрити, изложени, обикновени и извънредни.
Проектът предлага схема за жилищни сгради, изградени около идеята за библиотека с вещи, използвана и споделена между всички потенциални жители на сградата.
Скритото хранилище се намира в подземно помещение. То се посещава само при нужда от отделните обитатели на сградата. Изложеното хранилище е статично и позиционирано на границата между публичното и частното - това е външната стена от общият коридор към апартамента, която е изградена като изложбени рафтове.
Съхраняването на споделените, обикновени вещи функционира чрез цикличен асансьор, вграден в сърцевината на апартаментите като част от ежедневието им. „Извънредните“ вещи са поставени отново в асансьор за предмети, но поставени в центъра на цялата композиция, позволявайки им да бъдат използвани от всички жители на сградата.
Въртящата се библиотека от вещи създава каталог на домакинството на жителите. Притежанието на предмети се преобразява в ритуален акт чрез въртеливото, умерено движение на асансьора за вещи, издигащ статута на обикновения домашен предмет до артефакт на ежедневието. Чрез постоянния цикъл на повторната употреба, съхранението се трансформира от разхищение в колективно преживяване.
Така пространството за живеене е освободено от нуждата за съхраняване на баналните ежедневни предмети, което от своя страна му позволява да се превърне във внимателно подредена среда – изложба на живота на самия обитател.
За да бъде икономически устойчив, проектът свободно възприема модела на Community Land Trust (CLT), при който жилищата се създават от група хора (а не предприемачи) и установяват дългосрочен мандат, базиран на наемите върху средната заплата на хората в района, където сградата ще бъде построена. По този начин наемът остава винаги достъпен за наемателите. При този възприет метод, част от месечния наем се инвестира в необходимите битови предмети, който са за общо потребление. Тези предмети се договарят между жителите на общи събрания, а ръководството се грижи да ги предостави. Част от този процес също включва ремонта и рециклирането на всеки повредена или амортизирана вещ, която може да бъде върната обратно в първоначалната й библиотека за съхранение на сградата.

Автор


Залия Иванова