Проект 20: МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО, Варна

., Нов Български Университет, София


за проекта


МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
ВарнаСградата на Музея за съвременно изкуство Варна се намира на територията на “Острова”. С новия ОУП на Варна, тази територия променя характера си, като се освобождава от производствено-складовите дейности и се предвижда за образуването на вторичен градски център. Развитието на зоната е гарантирано от изключителната близост до центъра на града.

Музеят за Съвременно изкуство е позициониран в най-северната част на имота, възползвайки се от по-спокойното вълнение на водата. Сградата частично се потапя във водата, създавайки усещането за една цялост с морето. Архитектурата визия е вдъхновена от морската вълна и пресъздава навлизането на вълната на сушата, а метафорично пресъздава новат “вълна” в изкуството - а именно Съвременното изкуство. Околната среда е съобразена с органичните форми на сградата, като алейната мрежа, и зелените площи са подчинени на този принцип. Предвидено е богато озеленяване, обособяване на обществени пространства, които биха могли да се използват и за отворена експозиция. За поддържането на зоната максимално активна и атрактивна за хора с различни интереси, е предвидено изграждането на обекти за обществено обслужване - като заведения за хранене, барове и магазини. Подчинени в един обем, в духа и усещането на сградата на Музея, и единна покривна конструкция, която да бъде обществено достъпна и да служи като пешеходен мост, от който да се наблюдават Черно море, Морска гара, пристанището и Музеят.

Достъпът и входът към сградата се осъществяват от кота +0,00m. На ниво партер са разположени представително фоайе, което в западната си част е обособено с мека мебел и място за експонати, представящи временната изложба. На изток, фоайето продължава с каса за продажба на билети и гардеробно. На етажа е разположено експозиционно пространство, за временни изложби, като входът се осъществява от юг. В помещението е изградена рампа достигаща до кота +1,00, по която може да се развива и организира изложба. Зоната на администрацията разполага с отделен вход и непосредствена връзка с изложбеното пространство. Помещенията които включва са фоайе с опън спейс работна среда, офис управител, работилница, зала за срещи, сървърно, склад и тоалетен възел. Във вертикалата, връзката с останалите етажи се извършва с две асансьорни и стълбищни клетки, както и централно интериорно стълбище с атриум.

На първия и втория етаж, разположени на кота +5,00m и +10,00m се намират експозиционни пространства за постоянна изложба. Първото ниво е предвидено за експонирането на картини, като пространството предоставя възможността за организиране на площта спрямо желаният начин за куриране на изложбата. Второто ниво е предназначено за излагане на скулптури, поради по-свободният им начин на експониране и наличието на покривно остъкляване, което да е с възможност за контролируемост на осветяването и с цел комплементиране релефа и формите на експонатите. Фасадното остъкляване е заложено да е със стъклопакет с 99,9% UV защита, а за експозиционните пространства е предвидено контролиране на осветеността в помещенията посредством щори, скрити в окачения таван. За допълнителен контрол на навлизането на слънчевата светлина, при проектирането на фасадата са заложени подвижни ламели. 

Автор


арх. Ирен Станикина