Проект 23: „Фантазираща Гъсеница“

Вариативна Пързалка-Катерушка, УАСГ, София


за проекта


За Деца 3-12г.   Елементи:
*Пластмасиви ТРЪБИ-Пързалки
*HPL ПЛОСКОСТИ-Подпори-Катерушки

ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ:
Формообразуване: ¼ кръга (с външен Радиус 130 см).
Тръбите са с Диаметър 80 см.  Дебелина на пластмаса 2 см.
Материал: LLDPE – Инженерна Пластмаса/Поилетилен за външни условия.
Има изрязани Отвори за катерене (Кръгчета и Квардатчета 15х15 см)
Свързване: Болтове и Гайки в отворите в Бордовете на тръбите.

HPL ПЛОСКОСТИ-ПОДПОРИ-Катерушки.  Дебелина 2 см.
Материал HPL (Полиакрилатните смоли осигуряват устойчивост на атмосферни влияния)
Фигури (Слон, Крак на динизавра, Морско конче, Глава на котка ...)    
Височина 2-3 м, има и напречни плоскости високи 50 см.
Цветове: са различни, ярки.
На плоскостите са изрязани Отвори  (квадрати  15х15 см)
Полукръгли Отвори (D=80см) за Тръбите.

Свързване:  Болтове и Гайки - свързват Тръбите и HPL Плоскостите.

***ВАРИАТИВНОСТ.  Тръбите се свързват в различен ред и ротация.
Опорните Плоскости могат да се слагат в различни конфигурации.
(Плоскостите могат да са Самостоятелни Катерушки.)

Други Елементи са ОТ ТРЪБИ:

ПЕЙКИ: ¼ от тръбата – вдлъбната повърхнина.
Подпряни на  елементи от HPL плоскости.

КОШЧЕ БОКЛУК.Вертикално разположена Тръба с дъно.
С болт свързано към фундаментен бетонен елемент.

ЛЮЛКА. ½ Тръба. Закачена с Важета на Метален Прът, опънат между две HPL Плоскости.

КЛАТУШКА на ПРУЖИНА. ½ Тръба,  обърната като Конска седалка. Закрепена с пружина към фундаментен бетонен елемент.

НАСТИЛКА.
Материал: Гумени Постелки-Плочи. (Каучукова Ударопоглъщаща настилка) 4 см.
 Мозаика от различни Фигури (квадрат, полукръг, цифри, букви, силуети на животни)

*КОМБИНАТИВНОСТ НА ФОРМИТЕ В 2D и 3D
*ПОДОБНИ ФОРМИ В Настилката, Плоскостите и Тръбите
*СТИЛИЗИРАНИ ОБРАЗИ – ПРОВОКИРАТ ВЪОБРАЖЕНИЕТО на Децата !!!

Автор


Ирина Стоянова