Проект 24: THE CRACK

DESIGN FACTORY, УАСГ, София


за проекта


Милано, град в Италия с богата история, култура и архитектура, още познат като световната столица на модата, е притегателнo място за много млади хора, които се стремят към развитие в областта на дизайна. Създаването на арт пространство в динамичния мегаполис, предлагащ изобилие от възможности и събития в тази сфера, би било изключително полезно и би допринесло за културния живот на Милано. Именно и това е темата, която е разработвана в проекта – workshop пространства и изложбени зали, даващи поле за изява на млади таланите в областта на дизайна, фотографията и модата.
Основна цел на проекта е запазване на озеленените площи в района и интеграция на новото в старото, в същото време стремеж към динамична форма, която създава различни пространства – подземни/надземни и открити/закрити.
Концепция: Традиционната пиаца в Италия е символично място, с притегателен дух и с голяма гражданска значимост. Заобиколен, обикновено от сгради с важна обществена функция, италианския площад е пресечна точка на главни улици или по-малки криволичещи, типични за Италия. В средата на пиацата обикновено е ситуиран значим паметник/фонтан като духовен и физически център на пространството.
Формообразуване: Диагоналните пътеки, създадени назад във времето според нуждите на жителите и символ на кръста - базиликата, са запазени. Ъглите на озеленените площи, образувани от пресичането на ходовите линии, са повдигнати, както и някои по периферията. Аналогично на концепцията, в центъра на имота е формообарзувано площадно пространство, заобиколено от повдигнатите озеленени площи, а подходите откъм откритите рампи и стълбища подсказват центъра на площада - паметника на Pietro da Verona. Целта е атмосферата на традиционната италианска пиаца да бъде пресъздадена в новопроектираното пространство.  
В по-абстрактен смисъл, морфологията напомня за пукнатина в земята. „Пропукването“ е там, където духовната и обществена енергия е най-силна, а именно центъра на площада – паметника. По-тесни “пукнатини” допринасят за естественото горно осветление, както и образуват вътрешни градини, където са ситуирани съществуващите дървета в имота.
Функция: Сградата е полу-подземна и е разделена на четири обема, свързани помежду си с коридори в интериора. Обединяващо пространство на всички части играе ролята на пиацата, мястото, през което посетителят преминава, има възможноста да усети атмосферата на арт пространството и да се потопи в света на изкуството.

Автор


Катерина Рангелова