Проект 25: Универсален концертен център

., ВСУ“Любен Каравелов“, София


за проекта


Сградата на музикалния център е решена на осем нива: шест надземни и два подземни.Има две основни функционални зони, организирани около двете зали – оперно-театрална и концертна за симфоничен оркестър . Акцент на цялата сграда е  "Музикалната улица" минаваща по средата на сградата на кота 0.00м. и създаваща атриумно пространство с горно осветление между двата основни обема.В нея се организират различни спектакли,изложби,зони за малки представления и рекреация.Тя е активна точка на целодневни активности .Още с влизането посетителят попада на едно живописно и оживено място с магазини, изложбени площи и други атракции.
    Помещения на кота +/- 0.00:
•    1.Главно входно фоайе
•    Информация и билетен център
•    Видеонаблюдение и охрана
•    Зала за изложби
•    Кътове за рекреация
•    Кътове за четене
•    Кът на пианиста
•    Музикален магазин
•    Арт кафе
•    Тунел „Музикалната улица“ с атракции
•    Дебаркадер/зареждане на декори/
•    Монтаж и склад на декори
•    Зала за опера и балет - /550/брой места
•    Зала за концерти - /550/брой места
•    Прожекционна
•    Осветление и звук
•    Ескалатори
•    Асансьор + стълби за посетители близо до входовете
•    Асансьор за зареждане на ресторант
•    Гримьорни – индивидуални и общи
•    Зала - Обемни инструменти
•    Общо помещение оркестър
•    Репетиционна
•    Реквизит
•    Куклен театър за деца
•    Музикален магазин
•    Складове
•    Стена на славата
•    Лекционни зали
•    Зала за тържества
•    Акустична зала
•    Зали за танци 3бр 80 м2
•    Зали за вокалисти
•    Съблекални + санитарни зони

    к +5.20:
•    Звукозаписно студио – 2бр/1 голямо, 206 м2,1 малко 97 м2
•    Гардероб към зрителна зала
•    Лекар
•    Дежурен персонал сцена
•    Гримьорни
•    Склад костюми
•    Зона изчакващи артисти
•    Малка акустична зала
•    Зона Кафе,бар,студени храни
•    Концертна зала 550брой места
•    Гримьорни – индивидуални и общи
•    Репетиционни към концертна зала –
•    Кътове за слушане на музика
•    Кътове за рекреация

•    Зали за танци -2бр x 84м2
•    Нототека 84.м2
•    Стая преподаватели 84м2
•    Лекционни зали – 4бр x 84м2.
•    Зала муз.инструменти – 2брX84м2
•    Съблекални + санитарни зони
•    Зони за отдих и почивка
•    Стълби + асансьори

    к +9.35
•    Акустична зала
•    Режисьор
•    Тон режисьор
•    Сценограф
•    Хореограф
•    Зала за почивка
•    Упр. „Опера и балет“
•    Упр. „Концертна зала“
•    Конферентна зала
•    Зона вход към „Музей на музиката“/развива се на 2 етажа с вътрешна стълба на кота +9,35 и кота 13,50/ - билети
•    Изложение/ударни,струнни,духови,народни инструменти/99м2
•    Нототека
•    Орган/в дъното на концертната зала/
•    Гримьорни,съблекални и общи помещения хор и оркестър 8брой
•    Репетиционна солисти
•    Зона кафе и напитки

„Музей на музиката“ – разположен на два етажа с вътрешна стълба ,където посетителят има възможност да разгледа изложение на различни видове инструменти, да слуша музика от различни жанрове на слушалки,предоставени му на входа на музея,както и да изгледа къс филм,посветен на музиката. В зала „Нототека“ може да разгледа архива  и да прослуша  партитури – оперни,клавири и оперети,религиозни произведения,кантати,оратории,малки партитури,големи партитури,хорови партитури,филмова поп и рок музика,камерна музика,ноти за орган,за пеене, за пиано,цигулка,вилончело кларинет и др.
•    Фотоволтаици/ към остъкляването над главния атриум на сградата/
    к +13,50:
•    Художествено ателие
•    Работилница перуки
•    костюми
•    Фотостудио
•    Репетиционни
•    Изложение Музикални инструменти
•    Музейна експозиция  
•    Аудио библиотека

    к +17,65:
•    Ателие Шапки  и обувки
•    Магазини
•    Складове
•    Акустична зала 1/голяма/
•    зала 2
•    зала

    к +21,80:
•    Ресторант 150 брой места
•    Зона“ Open cooking“130 м2 + кухня 80 м2
•    Музикално кафене 209м2
•    Караоке room 96м2
•    Dance floor room /стая за танц върху клавиши на пиано/98м2

Автор


Красимира Здравкова Атанасова