Динамичен център за изкуства #BOXPARK

Василена Стефанова, Нов Български Университет, София


за проекта


Първото трамвайно депо в София „Мария Луиза“ е открито през 1901г. Намира се на 15 минути от градския център. До края на XIX век, София се разраства на изток, запад и юг. През 1888г. новооткритата сграда на гарата се превръща в северна граница на града. Тази територия е изключително добре обезпечена в транспортно отношение.

Двата културно-исторически паметника са: втора северна крепостна стена на антична Сердика и първото трамвайно депо в София (загубило своите функции).

Проучването на територията налага: Запазване и реинтегриране на съществуващите сгради паметници; Подмяна на оригиналните дървени ферми с метални; Интегриране на археологията в комплекса; Създаване на площадно пространство и форум на ниво археология (липсват площадни пространства, защото и пл. Лъвов мост и предгаровия площад са употребени за транспортни функции); Изисква се насищане със социални функции; Създаване на различни културни маршрути; Създаване на паркинги.

Елементи на бъдещото застрояване, остават само автентичните сгради от 1901г.

Старата сграда буквално и преносно поставя основите на новата композиция, подчинена на съществуващите оси от 14м,  проведени през трите направления на композицията, като пространствена решетка (14х14х14м.). Задачата е сведена до работа с два композиционни елемента: хале и куб.

Създавам две площадни пространства, пред и зад сградата, която е композирана свободностоящо в терена. Крепостната стена е интегрирана в композицията заедно със своето направление, като това е отразено във форума, площада и археологическото ниво.

Това обширно пространството може да бъде осмислено с  базари, открита сцена и улични пърформанси. Главният вход към комплекса и към многофункционалната зала е на кота ±0.00м., а античната крепостна стена е на кота -4.50м. От тук има достъп към арт клуб и археологическата експозиция. Второто площадно пространство в дъното на парцела, което  включва – изкуствен хълм (визуално затварящ композицията на парцела), ресторант под него, покрита рампа към подземен паркинг. Всички обслужващи входове за комплекса са от ул. „Клокотница“.

 Архитектурата на основната сграда се характеризира с пространствена обемна динамична композиция от кубове. Тя представлява надстройка върху съществуващите халета. Пространството в халетата е естествено продължение на площада в интериора, покрит със стъклен покрив.

Кубовете използвани в композицията са покрити с метална мрежа. Открояват се два стъклени елемента - инфокубове. Те поместват важни административно-офисни помещения. Конструкцията на новата сграда е метална, развита около масивно стоманобетонно ядро. Хай тек визията на комплекса е засилена от боядисаната в червено конструкция и метална евакуационна стълба.

По главния площад са разположение стъклени кубове, които нарастват в геометрична прогресия. Те са естествен източник на светлина за археологическото ниво. В площадните пространства присъстват групи от зелени и водни площи, които маркират границите на проектната територия. На археологическо ниво, зеленината в която е експонирана археологията, продължава вертикално по фасадата на малкото хале.

Запазените стени на халетата се възстановяват до оригиналния тухлен градеж. Настилката на площада е от камък. Стъклото присъства в кубовете покривите. Метала е използван за почти цялата повърхнина на надстройката. Разработени са два вида панели, като са композирани според функциите на помещенията. Пластичното разнообразие на фасадата се постига с релефа на част от панелите. Дървото се появява в зоната, която е необходим по-голям уют - ресторанта под изкуствения хълм.

Автор


Василена Стефанова

Възраст: 26

Университет: Нов Български Университет

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.