Проект 26: Идеен проект за детско заведение

Хиди и Дилу, Етиопия, Нов Български Университет, София


за проекта


Идеен проект за детско заведение
Хиди и Дилу, Етиопия


Всяко дете има право на добър старт в живота. Първите години от развитието на всеки човек са основа за по-нататъшния му успех, затова е важно да му
бъде осигурена възможност да развие своя потенциал. Такава е и целта на този проект- да създаде подкрепяща, стимулираща и благоприятна учебна
среда за децата в Етиопия, чрез изграждането на устойчива, енергоефективна сграда.
Проектът представлява детско заведение (предучилищна) в селата Хиди и Дилу, Етиопия. Главно предизвикателство е сградата да е подходяща и за
двете локации, дизайнът й да е гъвкав и съобразен с терена и климата.
Детското заведение включва 4 класни стаи (50 кв.м всяка, приблизително 30-50 деца в стая), мултифункционално пространство (100 кв.м), кухня (20 кв.м) с
печка на дърва и пещ, помещение за хранене (100 кв.м), санитарни възли (4 бр), покрит (100 кв.м) и открит двор. В крайния етап на проекта се предвижда
помещение за отглеждане на 50 бр. кокошки. Дизайнът е устойчив и съобразен с местните строителни техники и материали- включва система за повторно използване на дъждовна вода и компостираща тоалетна. В селата няма електричество, но соларни панели могат да бъдат добавени в бъдеще като се цели сградата да е енергийно независима.
Изборът на екологично чисти и рециклируеми материали, налични в тази местност, съкращава времето на строеж и намалява стойността му значително.
За основната носеща конструкция е избрана трамбована земна маса, тъй като има ниска топлопроводимост и висок термален капацитет. За да се поддържа
свеж въздуха в сградата, тя е естествено вентилирана. Използвани са няколко принципа за вентилация- конвекция, постигната с помощта на прозорци от
двете страни, разположени на различни нива, и повдигнат на метална рамка вентилиран покрив.
Основните обеми- четирите класни стаи, имат формата на полуокръжност. При тях покривната конструкция се състои от метална поддържаща рамка, покрита
с поцинкована LT ламарина, чиято форма подпомага безпрепятственото оттичане и събиране на дъждовната вода.
Допълнителните структури- мултифункционална зала, трапезария, кухня и склад към кухнята имат формата на сфера. При тях покривът отново е
вентилиран, но покривната конструкция е куполна, за чието изграждане са използвани тухли от трамбована земна маса. На върха на всеки от куполите е
предвиден светлинен кладенец, осигуряващ допълнително осветяване през деня и подобряващ вентилацията.
Източният и западният обем имат суха връзка, осигурена посредством озеленен коридор, разположен по южната фасада на основния обем. Увивните
растения допълнително допринасят за охлаждането и подобряването на качеството на въздуха, а преходното пространство осигурява допълнителна
защита от прегряване на класните стаи. 
Дъждовната вода се събира във воден канал разположен по южната страна на сградата, който чрез изпарително охлаждане понижава температурата и
увеличава влажността на въздуха. Дъждовна вода се събира и в модули, разположени под овощната градина. Филтър пречиства водата, а чрез помпа
събраната дъждовна вода се използва за напояване на градината.
Поради липсата на канализация са предвидени компостиращи тоалетни. След всяко посещение се добавя шепа биоразградим материал, като самото
компостиране се случва благодарение на аеробни микроорганизми, които произвеждат енергия, повишаваща температурата, от своя страна високата
температура убива патогените. В края на процеса се получава материал, подходящ за наторяване на земеделски култури.

Автор


Кристина Атанасова и Нериман Моллаали