Проект 27: Национална детска болница

., УАСГ, София


за проекта


Темата за Национална детска болница е силно наболял проблем в обществото ни. С този проект целя повдигането на един сериозен обществен дебат за това как трябва да изглежда една таква сграда. Искам да представя един различен подход към болничната архитектура, в който основен фокус са пациентите, как те се чувстват на това място и как то може да помогне на оздравителния им процес. Нужно е да се излезе от клишето на функционализма и да се отдаде по-голямо значение на начина, по който архитектурната среда въздейства на обитателите си, тъй като става въпрос за болни деца, които прекарват значително време в тази среда. Архитектурното решение е резултат и от сериозно проучване на съвременни детски болници по света и консултации с медицински лица.

Терен
1)Изграждането на още една голяма болница в карето на Медицинска академия, не предполага бърз достъп до нея от и извън града
2)Петното отредено за изграждането ѝ предвижда високоетажна сграда, където децата няма да имат достъп с природата и терена
За това предлагам терена на София Ленд където:
1)Има бърз достъп до мястото с автобусни спирки и метростанция, и с близостта си до бул.Цариградско шосе
2)Намира се на границата между града и гората
3)Теренът е достатъчно голям за изграждане на ниска широкоплощна сграда, която да работи като един организъм
4) Предпоставка за обособяване на нов “здравен център” поради близостта си до Токуда и офисите, които могат да бъдат отдавани на фармацефтични компании.
5) Мястото се отнема от гората за създаването на София Ленд, който е предназначен за децата. След години забрава може да бъде възродено, и отново да служи на децата връщайки и природата в себе си.

Концепция
Основната цел на проекта е пълното бягство от усещането за болница, такава каквато познаваме, обръщайки внимание как това може да повлияе на състоянието на децата и тяхното здраве.Близостта с природата е силно свързана с оздравителния процес на децата! Намираща се на границата между гората и града, самата сграда пресъздава мястото, където тези две явления се срещат и навлизат едно в друго. Тя представлява дифузна среда съставена от обеми проникващи в гората и множество зелени зони разпръскващи се между тях. Коридорите в нея не са дълги и тъмни, а добре осветени, отвеждащи погледа ни към зелени вътрешни дворове, минавайки през общи пространства за изчакване и игра. Големият мащаб, който предполага сградата е разбит на по-малки обеми с неравномерно разполагане на отвори по фасадите, които създават един малък детски град.Павилионната структура на отделенията създава чувство за дом у децата, а цветните колони им служат за ориентир и са част от детската игра.Чрез тези изразни средства е представен един детски свят, много лесно възприемащ се от детската психика.  

Организация
Болницата е комбинация от широкоплощна структура с вътрешни осветителни дворове и павилиони, обгърнати в зелени зони от навлизащата гора, в които се помещават отделенията. Проследени са вертикалните комуникации, така че всяка една зона да бъде лесно обслужена. Павилионната структура на отделенията позволява организиране на приятни дворни пространства. На всяко едно по-горно ниво в отделенията децата освен, че виждат короните на дърветата, имат и достъп до природата, на етажа, на който се намират. На първо ниво са разположени топли връзки между отделенията. На второто ниво преобладава мрежа от използваеми покриви и мостчета, които свързват покривите, върху които са създадени различни зони предназначени за децата от отделенията.Полуподземното нива е широкоплощно обвързващо отделенията от павилионната структура, там са разположени обслужващите помещения и зоните, които изискват най-голяма изолираност .А именно-операционните, интензивно отделение и диагностика, както и хирургиите.Всички зони са осигурени с естествено осветление, с цел по-висока хигиена и комфорт.

Автор


Кристина Техова