Проект 29: КОНГРЕСЕН КОМПЛЕКС към НДК, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


КОНГРЕСЕН КОМПЛЕКС към НДК, гр. София
Ситуацията за конгресен център се намира от южната страна на емблематичната за столицата сграда на НДК. Създаване на нов обществен център в контакт с двореца на културата ще осигури нови и по-добри възможности за използване на огромните пространства в и около НДК.   

Проектът има за цел да създаде едно допълнение към НДК, което ще му помогне да възстанови публичния си характер. Съществуващата знакова сграда вмомента може да се оприличи на една твърдостенна, труднопробиваема капсула, която след като преминеш през мембраната й се озоваваш в лабиринт, в който ориентацията е невъзможна. Чрез физически контакт между двете сгради се осъществява и топла връзка, намираща се в козирката, помагаща за организацията при режим на работа на двете сгради едновременно или последователно.

Архитектурната намеса е породена от контекста на средата осигуряваща взаимна обвързаност, лесна комуникация, бърз достъп и приятна среда за посетителите. Обемнопространственото решение заема главна роля в създаването на благоприятна среда за обитаване. Между южната фасада на НДК и северната на конгресния център се образува едно покрито площадно пространство, което посреща хората пред главната фасада на новата сграда. Покривът е използваем и се свързва с южната тераса на НДК. Залата е с размери 60/80 и има възможност за преграждане на до 8 по-малки зали с възможност за едновременно ползване. В проекта се предвижда и изграждане на пешеходен мост, който да свързва Южния парк с пространствата около НДК и ще помогне за увеличаване на човекопотока по направлението на бул.Витоша.

Подходите на сградата са ясно разграничени един от друг. От северния ъгъл на сградата, която се явява и най-активната зона на околната среда се намира главният вход за зрителите, които първо могат да преминат през площадно пространство, постепенно превръщащо се в покрито площадно  пространство и след като влязат през вратите става закрито такова.

Тази сграда дава възможността за отваряне на нови хоризонти, пораждане на смели мечти и създаване на уникални преживявания. Най-важният принци, по който трябва да се прави архитектура е човекът. Осигуряване на публичен живот и архитектура за хората.

Автор


Мартин Събев Равалиев