Проект 30: Жилищна сграда за хора лишени от свобода "Октагон"

., УАСГ, София


за проекта


                  ІІ. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ  

        Новопроектираните сгради са така разположени върху терена, че  достъпа на външни лица до тях да бъде максимално затруднен, но същевременно е осигурено нужния такъв за обслужване на сградите. Ситуирането на сградите е съобразено с градоустройствените показатели за имота, а именно параметрите за плътност, интензивност на застрояване и озеленяване.  Единственият  подход към комплекса от сгради е от север, като той е ограничен.
                   След влизане в имота подходите към административната сграда са два. Северният подход отново е ограничен само за лица и автомобили със специален допуск. Южният подход е предвиден за работещите в сградата и посетителите, които идват при хората лишени от свобода. Двата подхода в имота отделни зони за паркиране.

ІІІ. АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ  

              3.1. Обемно и планировъчно решение
        Всичко е съобразено с градоустройствените показатели, като на първо място в проектирането е сигурността на сградата и нейната защита. Архитектурният образ на сградата е със съвременна визия, с добра функционална схема и с характерен за иновативните затвори външен облик.
Планът на сградите е съобразен с изискванията за минимални отстояния към страничните и към дъното имотни граници. Тип покрив на сградите – зелен покрив.      
                   3.2. Етажност на обекта
Административната сграда и трите затворнически блока са проектирани с три етажа, а централната е на два етажа.
3.3. Функционално съдържание    
3.3.1. Административна сграда – сградата има три основни входа. Първият вход е за лишени от свобода, като проектираните там помещения са предназначени за административни процедури по прием и освобождаване на затворници.
Вторият вход на сградата е за служителите на затвора. Те трябва да преминат строга проверка за сигурност. На първия етаж има съблекални, а на горните етажи са офисите и работните им места.
Третия вход е за близки и адвокати на настанените в затвора. Те също минават проверка и преди да се срещнат с лишените от свобода ги изчакват в помещение за изчакване.
 На първия етаж има стаи за срещи с адвокати, стая за затворени посещения и пространство, където могат да се организират открити такива, като достъпа на външни и вътрешни лица до помещенията е от различни коридори.
На втория етаж външните лица  могат да прекарат вечер със своя бл изък в обособен апартамент.
 На третия етаж се намира съдебната зала. Отново до горните два етаж вътрешните лица (затворници и служители) имат отделен достъп от посетителите.
3.3.2. Първи блок – е предвиден за затворници със строг и специален режим на излежаване на присъди. Затворниците под специален режим са на третия етаж в самостоятелни килии. Всеки етаж разполага с общо помещение, перално, сушилно помещение и баня.
        3.3.3. Втори блок – е предвиден за хора с лек и общ режим на излежаване на присъда. Там килиите разполагат със закрит санитарен възел. Всеки етаж разполага с общо помещение, перално, сушилно помещение и баня.
                  3.3.4. Трети блок – е предвиден за затворници със строг и специален режим на излежаване на присъди. Затворниците под специален режим са на третия етаж в самостоятелни килии. Всеки етаж разполага с общо помещение, перално, сушилно помещение и баня.
                  3.3.5. Централна сграда – на първия етаж в сградата се намират всички учебни и компютърни зали. Има фитнес и физкултурен салон. На същия етаж се намират християнски и мюсюлмански храмове, като всеки има отделен вход. На вторият етаж се намират магазин, фризьорски салон, библиотека, две големи мултифункционални зали, както и работилници. Централната сграда е свързана с топла връзка с всички други сгради.
                  3.3.6. Височината на сградите е 11,3м. при 10м. допустими, но благодарение на  чл. 24 от ЗУТ сградите не са в нарушение.

         
                   ІV. АРХИТЕКТУРНО ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ
    
                   При разработването на проекта e заложена концепция затворите да станат по-хуманни благодарение на дизайн, функционалност, условие за живот. Външния вид и на сградите не трябва да бъде наказание. Всяка сграда е отделена, това дава възможност на затворниците да се движат повече, за да стигат до работното си място, учебните зали и местата за спорт, наподобяващо едно нормално ежедневие.  
Ситуирането на сградите позволява на лишените от свобода да наблюдават през прозорците си естествените природни цикли (смяната на ден и нощ, метеорологични промени и сезони). Това влияе благоприятно на психическото им състояние и здраве и подсилва усещането им за нормалност. Същата функция имат и дървените материали и стъклото, които притъпяват плашещият вид на бетона.  

                  
                         V. КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА     

       5.1. Сградата е проектирана като безгредова стоманобетонова конструкция. Земетръсните усилия ще се поемат от носещи стоманобетонови колони, шайби и плочи.
             

VІ. СИГУРНОСТ     

              6.1. Целият имот е с високо ниво на сигурност. Всяка сграда разполага с места за наблюдение. По периферията на затвора са разположени шест кули, където охранители могат да следят случващото се вътре и извън затвора. Има два реда стени, които са достатъчно високи  да не могат да бъдат прескочени. Върху тях се  разполагат  бодлива тел и проводници, носещи електрически импулси с висок заряд, които предизвикват безвреден за здравето електрически шок. Навсякъде вратите са с елекронни системи за достъп. Чрез компютърна система се следи пълния трафик и движение на хора  в сградите и съответните нива на достъп.

Автор


Михаил Георгиев Михов

Месторабота: „САЙД ПРО