Проект 31: Предприятие за окомплектоване на озвучителна техника в индустриална зона „Божурище“, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Предприятие за окомплектоване на озвучителна техника в индустриална зона „Божурище“, гр. София

Проектът за предприятието е предназначен за индустриална зона “Божурище”. Това е един обещаващ район за развитието на промишлеността на територията на Столична община в близките 10 години. Индустриална зона „Божурище“ е един от най-значимите инфраструктурни проекти за България. Разположена е на югозапад от гр. София и е в близост до много международни пътища. Това я прави особено привлекателна за инвеститорите, тъй като е подходящо място за дистрибуция и производство с комуникационни връзки за цяла Югоизточна Европа. Близостта до столицата предразполага и към наемане на висококвалифицирана работна ръка, която да обслужва зоната, а финансовата политика на държавата създава добри условия за бъдещи инвестиции чрез нисък корпоративен данък, ниски оперативни разходи и заплати за работната ръка.
Идейното проучване предразполага към идеални условия при избора на ситуация в зоната, като се взимат предвид близки комуникационни връзки с най-различни видове транспорт и пространствено разположение спрямо посоките на света.  Основната функция на сградата е производството на усилватели, грамофони и тонколони, като видовете дейности по тяхната изработка се диференцират при нарастване на сградата във височина. Обемно-пространственото решение е вдъхновено от динамичното движение на звуковите вълни в едно музикално произведение, като по този начин се обуславя разчупване на пластиката на сградата в етажността и така се изгражда нейният архитектурен образ. Комуникационното ядро служи като обединяващо звено по височина на сградата, гарантирайки лесния достъп на работещите до складовите и производствени пощения по всички етажи на сградата. Около него са организирани всички останали помещения. На партерния етаж се помещават складовете с дебаркадера, както и фоайе с фирмен магазин на централния вход, който е лесно достъпен за всеки посетител на предприятието. Администрацията с лабораторията за иновации се намират на горния етаж, откъдето започва да се чете фасадното разместване на обемите във височина. На следващите три етажа са разположени помещенията за трите вида производства в предприятието с прилежащите им стаи за опаковане и тест. На тези три последователни етажа се намират и санитарно-хигиенните звена за трудещите се мъже и жени.

Автор


Петър Иванов Стоянов