Проект 33: Многофамилна жилищна сграда гр.София

., УАСГ, София


за проекта


Многофамилна жилищна сграда гр.София
Ситуиране: Обекта се намира в местност Витоша-ВЕЦ Симеоново, р-н. „Лозенец“ , гр. София. От северна страна се намира Софийската зоологическа градина, като единствената разделителна ивица е бъдещото продължените на бул. „Филип Кутев“.
Обектът: Проекта предвижда изграждането на многофамилна жилищна сграда с паркоместа на подземно ниво и търгорски площи на партерния етаж.
Сутеренно ниво – кота -3.52 . На това ниво е огранизирано паркирането за цялата сграда, като са планирани и няколко броя паркоместа за хора в неравностойно положение. Освен за за автомобилно паркитане, на нивото е придвидена стая за велосипеди, съобразена с действащия норматив.
Партерно ниво - кота ±0.00 . На това ниво са придвидени разнообрани по функция търговски помещения, които освен за подобряване на комфорта на живот на обитателите на сградата служат и като притегателно място от към бул. „Филип Кутев“.
Първи жилищен етаж – кота +3.52 . Този етаж се явява и като типов за самата сграда, като се повтаря на ниво +6.40 и +9.28. Етажа се състои от две самостоятелни секции. Всяка разполага с  асансьорна и стълбищна клетка. Във всяка секция са разположение по четири апартамента, като големината и комфорта им на обитаване варират спрямо бъдещите ползватели.
Четрърти жилищен етаж – кота +12.16 . На този етаж се запазва основната идея на типовия етаж, като единствената промяна, която се случва е обединяването на средните два апартамента от всяка секция и превръщайки ги в пентхауси.
Пети жилищен етаж – 15.05 . На този етажа са разположение горните нива на пентхаусите, като допълнение към всеки от тях са проектирани просторни тераси. Между двата обема се получава покривна тераса, която може да се използва от всички живущи в сградата.
Покрив – кота 18.71 . Имаме плосък покрив, който е богато озеленен
Обемнопространствено решение. Партерното ниво е решен с камен облицовка, като това се придава по ъглите на сградата и завършвайки в перголи, образувани над петия жилищен етаж. Осталата част от сградата е покрита с минерална мазилка, като обемите, които са в еркер са решени в червен цвят, а тези които запазват оста си от партерно ниво в жълто.

Автор


Стоян Димитров Стоянов