Проект 34: Паркинг или зелен остров в града?

., Технически университет Берлин, Берлин


за проекта


Паркинг. Какво си представяме, когато чуем тази дума? Подземно пространство, лишено от дневна светлина? Безлична, бетонена постройка? Обръщаме ли внимание на самата сграда, паркирайки автомобила си в нея? Бихме ли могли да си представим, че е възможно гаражът да бъде използван по един съвсем различен начин? И как можем да запазим вече съществуващи структури, като им дадем ново предназначение?
Целта на дипломната ми работа е, да създаде една изцяло нова представа за паркинга, която да бъде в пълна противоположност с досегашните ни представи. Едно жизнено пространство, малка градска джунгла, досущ като зелен остров в града. Място, което предразполага за създаване на общност, където човек може да работи, живее и същевременно да има непосредствен досег към природата.
Паркингът, който избрах като изходна точка, е гаражът на фармацевтична компания Байер, намиращ се в централен Берлин – оживения квартал Вединг. Околността е разнородна и пъстра – тук се намират безброй жилища, офиси, магазинчета, пространства за колективна работа, а местоположението има много добри транспортни връзки. Точно затова и потенциалът за бъдещо развитие на сградата е много голям.
Четириетажната постройката има почти квадратна форма (38,8 х 36,5м). Носещата конструкция се състои от бетонен скелет. Структурата на гаража е така наречения split-level, при който етажите се застъпват на половин височина.
Главното предизвикателство на този проект е голямата дълбочина на сградата, която не позволява достъпа на достатъчно светлина в сърцевината ѝ. За решението на този проблем бетонените плочи биват перфорирани. За да не се разруши носещата конструкция, отворите в пода/тавана се правят само на места, които го позволяват – между носещите греди. Вътрешният обем на паркинга изцяло се отстранява, оставяйки отново само носещите колони/греди. По този начин се създава вътрешен двор, който осигурява нужното количество дневна светлина, необходимо за работа.
Съществуващата сграда се използва за офиси и пространства с допълнителна функция, обособени в две основни зони. Първата зона е обърната към зелената площ зад сградата, която предлага повече спокойствие и тишина за работещите. Втората зона е към улицата – тук са разпределени пространствата за общо ползване. На партера се намирта фоайе и малко кафе, достъпно за всички минувачи. На втория етаж има обширно пространство обособено за конференции, работни срещи, уъркшопове, курсове по медитация и др. А на третия етаж се намира малка столова.
Покривът на гаража е изцяло озеленен. Не само от естетичен аспект, но и с оглед към защита на сградата от температурни амплитуди и по-добрия микроклимат в града. Пространството тук може отново да се използва за различни дейности – игри на открито, семинари или просто като място за отдих.
За да се разделят работа от живеене, апартаментите се намират в допълнително построена сграда, три пъти по-висока от паркинга, с основи във вътрешния му двор. Стълбищата, асансьорите и мокрите помещения са разположени в сърцевината, а останалите пространства – по периферията, с изглед към града. Има два типа жилища. Тип А, с площ от 97м2, подходящи за семейства и изглед в 3 различни посоки. Жилищата тип Б са с площ от 49м2 и са пасващи за един до двама човека.
 

Автор


Цветомила Нещерева