Проект 35: Регионална библиотека в град София

., ВСУ „Любен Каравелов“, София


за проекта


Настоящият проект е за Регионална библиотека в град София. Разположена в предимно жилищна зона, като в непосредствена близост има обществено-търговски обекти, както и образователни сдания.
Разработената  библиотека е за бъдещето – за 21-22 век, като един нов вид обществено-културен център, интегрирал в себе си образователни и социални средища. Създадена е среда за цялата общност - “културен мол”. Обърнато е сериозно внимание на общото пространство, като е създадена една своеобразна градска дневна, в която са намерили мястото си разнообразни дейности, като кафе, зони за игри, изложбени площи, многофункционална зала, както и зони за работа и четене. Една от основните цели на така създадената среда е да се създаде пространство за местната общност, в което непрестанно да кипи живот, да излъчва жизненост и светлина, подобно на знанието. Цялата библиотека е разделена на “зони”, посредством групиране и визуални прегради, а не посредством стени и бариери, като по този начин е постигнато усещане за едно пространство за цялата общност, в което всеки може да открие своето място.
Концептуални репери: -> Културен обмен и образование - сърцето на общността; -> Сграда хибрид с висока социална ангажираност към общността - "Градска всекидневна", "Културен мол"; -> Адаптивна среда за всички, лесна трансформация; -> Връзка "вън" - "вътре" – преливане на пространствата;
-> Отпадане на бариерите - подобряване на свободния достъп до сградата; -> Променада - допълва общественото пространство; -> Повишени енергоефективни мерки; -> Иновативни технологии - сграда на бъдещето;

Мерки за подобряване на средата: -> Естествено осветление; -> Естествена вентилация; -> Изкуствено подобряване на акустиката; -> Колекторна система за дъждовни води и последващо използване; -> Зелени фасади и покриви; -> Слънчеви колектори; -> Слънцезащита жалузи; -> Двойна фасада;
Библиотеката е развита като една голяма „обществената дневна“, характерна за обществените сгради ориентирани към съвременните тенденции в архитектурата. Чрез олекотяване на пропускателния режим и премахване на бариерите и интегриране на съвременни технологии за предпазване на библиотечния фонд е осигурено усещането за домашен уют. На децата, както и на възрастните е осигурен безпрепятствен достъп до търсената литература, а след това са подсигурени различни варианти за попиване на информацията – от малки уединени пространства за индивидуална работа до големите атруми, терасите или амфитеатъра в  покрития двор към детската библиотека.

Автор


Яна Иванова Лефтерова