Проект 36: Складова база за зърно и производство на фуражни смески

., ВСУ „Любен Каравелов“, София


за проекта


Разработения проект е за Складова база за зърно и производство на фуражни смески със ситуация в индустриалната зона на град Костинброд. Проекта грубо може да се раздели на производствена зона, складова зона, административно – обществена зона и зона за хранене.
Административно – обществената част на първото ниво помещава в себе си приемна зона и малък фирмен магазин, както и битовите помещения за персонала работещ в складово – производствената част от комплекса. Тук се осъществява и връзката със зоната за хранене, която е съставена от столова и кухня. На второто ниво на административно – обществената зона се помещават офисите на ръководния персонал.
Производствената зона е разположена в съседна сграда, свързана с топла връзка с административно – обществената част, като в нея са разположени и част от складовите площи, а другите са свързани посредством транспортно лентови механизми.
За удобство са предвидени отделни подходи за работещите в комплекса, за посетители и за тежкотоварния трафик. Към първите дра има обособени отделни паркинг площи, а за последния – стопански двор.

Автор


Яна Иванова Лефтерова