Проект 37: Ботанически научно-изследователски център

., ВСУ „Любен Каравелов“, София


за проекта


Ботанически научно-изследователски център
Концептуални репери:
    Културен обмен и образование – сърцето на общността;
    Сграда хибрид с висока социална ангажираност към общността – „Градска всекидневна“, „Културен мол“;
    Адаптивна среда към разнообразните нужни на цялата общност – лесна трансформация на вътрешните пространства;
    Засилена връзка „вън“ - „вътре“ – преливане на пространствата;
    Променадата допълва общественото пространство;
    Повишени енергоефективни мерки;
    Иновативни технологии – сграда на бъдещето;

Мерки за подобряване на средата:
    Естествено осветление;
    Естествена вентилация;
    Изкуствено подобряване на акустиката;ю
    Колекторна система за дъждовни води и последващо използване – напояване на растенията; отопление/охлаждане, с помощта на постоянната температура на събраната вода и термопомпа;
    Слънчеви колектори – по фасадата и по покрива;
    Слънцезащита жалузи;
    Двойна фасада;
СЪДЪРЖАНИЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА ОБЩА ЧАСТ
Етаж -1
Той включва: паркинг, зареждане и обслужващи помещения за оранжериите и лабораториите, банка за семена.
Етаж 0,00
На това ниво се намира директния достъп от ниво терен към сградата. Изградено е необходимото фоайе което отговаря на всички функии. В него да има кафе и различни кътове които да предразполагат към многофункционално пространство. Във фоайето също така има: рецепция, охрана, гардеробна и санитарни възли.
На този етаж се направена зона за деца с различни дейности и прилежащите към нея санитарни възли.
Етаж +1 и Етаж 2
Развити са научно-изследователската част с прилежащите лаборатории, както за студентите от филиала на ЛТУ разположен в съседство, така и за ботаниците и научните работници. Обособени са необходимите административни помещения и помещения за почивка.
Ботаническият научно-изследователски център е културно-образователно-изследователско средище.

- Публична зона:
1. Приемна част от посетителите с необходимите анекси
1.1. Информационно – регистрационно – земно гише с анекси за обслужващия персонал
1.2. Санитарни възли, охрана/видеонаблюдение
1.3. Тераса с маси за посетители и минаващи граждани
1.4. Помещения за тихи игри, билярд, щах и др.
1.5 Зона за компютри
1.6 Оранжерии за обществен достъп
1.7 Бизнес помещения под наем
1.8 Многофункционална зала
1.9 Зона за временни изложби
1.10 Детска част за най-малките с анекси
2. Научно-изследователска част
2.1  Научно-изследователски лаборатории
2.2 Студентски лаборатории
2.3 Научно-изследователски оранжерии
2.4. Кабинети научни работници

3. Административна зона
В тази зона има помещения за директор, мениджър – секретар, счетоводител, касиер, сървър, методист, библиотекар, почивка служители -20 кв.м., заседателна малка зала.

4. Обслужваща зона
4.1  Дебаркадер за минибус за товаро-разтоварна дейносто, разопаковане.
4.2  Охрана и видеонаблюдение – 15 кв.м.
4.3  Битови помещения – 2 броя по 30 кв. м.
4.4 Складови помещения
4.5 Инсталационни помещения
4.6  Работилница 20 кв. м.


Автор


Яна Иванова Лефтерова