Проект 38: Жилищен комплекс ЕСПЛАНД

., ВСУ „Любен Каравелов“, София


за проекта


Жилищен комплекс ЕСПЛАНД

Жилищния комплекс се намира в град София, квартал Надежда. Не далеч от ситуацията са разположени училища, детска градина, търговски обекти, както и множество други жилищни многофамилни гради.
В зададената ситуация вече съществува изградена жилищна сграда – в западния ъгъл. Проекта на комплекс Еспланд допълва съществуващото застрояване, като създава полу затворени вътрешни пространства пресечени от промената, от където идва и наименованието на комплекса. На терена са обособени кътове за игра и рекреация, както на най-малките, така и на по-големите обитатели на комплекса. За да се подсигури необходимостта на обитателите от частни зелени зони на открито за рекреация и създаване на така необходимата социална среда в заобикалящата стоманобетонова гора са изградени няколко озеленени покривни пространства, които са на разположение на всички обитатели на съответната секция. Покривните пространства са оформени като допълнителни места за общността на жилищния комплекс, където могат да се случват най-разнообразни мероприятия под предвидените перголи.
Жилищния комплекс е съставен от четири нови и една вече съществуваща секция. На всяка от новопроектираните секции партерния етаж е отделен за обществено обслужване, като така са обособени пространства за детска занималня, кафе, фитнес с басейн, няколко магазина и обществена пералня и химическо чистене. В сутеренното ниво са предвидени достатъчно парко места, както за живущите, така и за обектите за обществено обслужване, както и са предвидени допълнителни места за посетители. Освен паркинг на това ниво се помещават и складовите помещения към всяка жилищна единица.
Типовият етаж на разработената секция е съставен от: ателие, двустаен апартамент, тристаен апартамент и четиристаен апартамент, като за всеки от тях на етажната площадка е предвидено допълнително складово помещение. Към всеки един от апартаментите са обособени лоджии, за максимално доближаване към концепцията за „къща върху къща“.

Автор


Яна Иванова Лефтерова