Проект 3: Експониране, паркоустрояване и социализиране на Късноримска резиденция „Скретиска“

., Лесотехнически университет, гр. София, София


за проекта


Късноримска резиденция „Скретиска“ е обект с национално значение, чието проучване стартира през 70-те години на ХХв. Разкопките започват през 1973г. и продължават две десетилетия.
Дворцовият комплекс е най-скъпото и луксозно съоръжение. Перистилната градина е била по-голяма от римските вили, включително и дворцовите, но е изглеждала по сходен начин.  Ротонда „Скретиска“ представлява монументално съоръжение с кръгла форма и диаметър 32м. Тя е храм на Богинята майка – Кибела и е най-големият храм на Балканите.
Целта на проекта е едно модерно и съвременно пресъздаване на древноримската градина. Това е постигнато чрез изграждането на всички характерни за периода и обекта елементи, преразказани чрез методите на парковото изкуство, с използването на неприсъщи за епохата материали, както и с внасянето на несвойствени за градината елементии. По този начин се вдъхва живот на Резиденцията и се пренася в 21в. Проектът е една съвременна интерпретация на историческите данни, която не подвежа към автентичност, а изгражда една ефирна връзка между минало и настояще. В процеса на проектиране е запазен баланса между епохите, в изискваният за паркоустрояване, както и разликите в климатичните условия преди и сега.
От историческа гледна точка градината се разделя на три зони: дамска градина - перистилния двор, мъжка градина и храм на Кибела и за трите зони са спазени основните изисквания за благоустройство.
Растителното оформяне също следва да бъде разгледано в три отделни части.
  При храма на Кибела е задължително използването на определени растения като цитруси, рози, диви лози. Избрани са Citrus limoni, Citrus shinensis и щамбови форми на култивари на Rosa hybrida. Видът Partenocissus tricuspidata дооформя шабиринта. Недопустимо е използването на иглолистни видове в близост до храма на Кибела, затова тяхното използване е ограничено само в приемната зона и дамската градина, най-отдалечената част.
  Дамската градина има представителен характер и това е пресъздадено и в растителното оформление на перистилния двор. Подбраният видов състав има за задача да покаже лукса на двореца и лекият ориенталски привкус. Основните вегетативните площи в перистила са оформени от геометрична бродерия от Buxus sempervirens.
„Мъжката" градина има за цел да илюстрира „мъжката сила“ и надмощието на човека над природата. Това е постигнато с използването на високо декоративни, културни и топиарийни видове и сортове, които са със строги корони, неприсъщи на дивата природа.
За оформянето на цветните площи са приложени знанията и похватите от флоралното изкуство, които се използват за създаване на различните видове аранжировки от отрязан цвят. Избрани са: паралелна композиция при храма на Кибела, Обемна композиция в къта за подправки и кръгъл букет в пространството между двете стълбищни рамена в „мъжката“ градина.
Iзведен e фрагмент, който обхваща перистилния двор и дава обща представа за неговото паркоустрояване. Той изяснява растера на настилките, рисунъка на розариума, разположението на растителността и подредбата на статуите и други елементи. Основната задача при проектирането на "дамската" градина е представянето на лукса и чисто естетическите му функции. Това е постигнато с мащабните водни площи, които изпълняват единствено естетическа роля.  

Автор


Аделина Първанова