"Кристалът"

Златко Янакиев, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


 
Представеният проект е многоетажна офис сграда, изготвена по предмета “Архитектурни конструкции”, трети курс . Сградата се намира на ул. Граф Игнатиев и бул. Васил Левски.  На урегулираният поземлен имот, в момента се намира сградата на “Булгартабак холдинг”.
Основната цел на проекта е да предостави работни пространства от най-високо качество, по поръчката на корпорация с възможностите да притежава такава сграда и да използва максимално престижът, който тя би донесла. 
Проектът е изготвен да отговаря на американската сертификатна система и съответства на най-високият клас офисно и пространство. По всичките си характеристики.
В своите 4,4 дка РЗП, сградата помещава фирмата собственик, два магазина и кафене.
Ключов за проекта е подходът към формообразуването. Задачата е посрещната агресивно, но е потърсен оптималният баланс между търсенията на инвеститора и нуждите на публичното
пространство. Важна структурна характеристика е системата за изграждането. Тъй като проектът е изготвен по дисциплината архитектурни конструкции, неговата структура и детайл са развити внимателно. Всички процеси по строителството над кота ±0.00 са сухи, сглобяеми процеси с всички елементи системни и изготвени в заводски условия. Стоманената конструкция на сградата е внимателно оптимизирана и е фокус на проекта.
 

Автор


Златко Янакиев

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а