Проект 9: ЖИЛИЩНА СТРУКТУРА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ, ГР. СОФИЯ

., УАСГ, София


за проекта


ВЪВЕДЕНИЕ:
Теренът, върху който трябва да се изгради жилищната структура със смесени функции, се намира в ж.к. Сердика, общ. Възраждане, гр. София. Районът наоколо е необлагороден, няма почти никаква инфраструктура, което пречи за бързия достъп до мястото. В близост се намират хотели, болници, парк, училища и спортни площадки, което е предпоставка за образуване на жилищен район, изпълнен с разнообразни функции. Ето защо, новопроектираната сграда ще бъде център, който трябва да придаде нов облик на целия район.

КОНЦЕПЦИЯ И ФОРМООБРАЗУВАНЕ:
Основната концепция на сградата е да служи за връзка между парк „Възраждане” и необлагородената зелена система на юг и югозапад. Тази връзка е проведена в имота както по хоризонтала, така и по вертикала, посредством терасираното озеленяване.
Сградата е решена като два обема във височина, свързани с подиум, като едното тяло е по-ниско от другото, за да се предотврати взаимното им засенчване. Също така по цялата сграда са прокарани слънцезащитни ламели, които да противодействат на прекомерното ослънчаване.

ФУНКЦИЯ:
Функционално сградата е разделена на две части – апартаментна (жилищна и хотелска) и обществена част. Апартаментната жилищна част е развита в по-високия обем, където са изградени 52бр. апартамента с различна големина и общо 7 795 кв.м. като всеки един от тях притежава озеленена лоджия или тераса. Хотелската част е съставена от 33бр. стаи, апартаменти, мезонети, с обща квадратура от 2 162 кв.м. Тя се намира в по-ниския обем и заема последните му три етажа. Обществената част съдържа магазини, фитнес, фреш бар, детска занималня, аптека, ресторант, разположени в партерното ниво и офисна част, която е проектирана в първите три етажа на ниския обем. Съществуват 154бр. паркоместа на две подземни нива, както и 26бр. на терена, които да обслужват общото РЗП на сградата от 15 664 кв.м.
ФАСАДА:
Основната концепция при изграждането на фасадата е за връзката с природата, която през последните години отсъства. Слънцезащитните дървени ламели, които са поставени по цялата сграда и служат за прекаленото ослънчаване, правят връзка и като решетка на затвор, от която зеленината се опитва да си пробие път и да излезе на преден план.

Автор


ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ КАМИШЕВ