Проект 11: Мавзолея

., УАСГ, София


за проекта


Целта на таззи разработка е реактивация на зоната на разрушения мавзолей на Георги ДИмитров в София и превръщането й в жизнена част от градската тъкан. Проектът се състои от център за изложби и събития, поместен в основите на съборената сграда, и наблюдателна платформа, излизаща конзолно над площад Княз Александър. Решението цели да се обедини историческите слоеве, натрупвани пшрез различни етапи от развитието на града, но и да добави нов достоен отпечатък от съвременната епоха.

Автор


Михаил Дянков