Inspiration Wanted

Веселин Методиев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът е разработен по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ в УАСГ, 2 курс.  Целта е облагородяване пространството на вътрешен двор между УАСГ и Биологически факултет на СУ.

Негативи

УАСГ- Липсват места за работа. Неблагоприятна среда за развитие на среативност и творчество. Липса на места за почивка и уединение.

Двор – Неосъзнати места. Импровизирани паркоместа. Неосъществена рекреативна паркова функция. Недостатъчно добра достъпност и комуникация.

Целева група

Студенти от УАСГ. Ученици от СГСАГ. Студенти от Б.Ф. на СУ. Артисти и хора на изкуството. Случайни заинтересувани минувачи.

Идея

Създаване на алея на вдъхновенията. Тази алея е един сборник с истории като всяка история вдъхновява по различен начин различните хора. Всяка история е различна, но и обвързана с останалите за да се достигне до финалното внушение. Целта е създаване на разнообразни зони, предлагащи различен подход към намирането на вдъхновение. Обособени са шест основни типа вдъхновение / резултат от анкетиране за различните причини на вдъхновение у различни хора./ намиращи своят материален израз в шест взаимносвързани зони, маркиращи един основен, насочващ път. Две са неговите образни начала: ул Добри Войников и бул. Драган Цанков. За конкретни пространства са взети такива, чиято текуща функция е неопределена или недостатъчно развита.

Цвят

Преобладаващ  и обвъзващ елемент се явява цветът, покривайки всичко по пътя си. Оранжеви алеи, оранжеви и спирки. С оцветяването се създава насоченост и динамичност. Ходейки по оранжев килим, целенасочено е и търсенето и създаването за чувство на значимост.

Спирки

  1. Скулптурен парк. – хармония, сенки, самота.
  2. Раотилница – правене, учене, храна и напитки.
  3. Алея през дърветата – спокойствие, разходка, природа.
  4. Библиотека вън – четене, въздух, подслон.
  5. Зала – социален хъб, събития, лекции.
  6. Галерия – изложби, презентации, срещи.

Автор


Веселин Методиев

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а