Френски колеж и лицей

Яна Инджова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Съвременните учебни заведения се адаптират към учениците, а не те към тях.

Архитектурен образ:

     Училището се състои от партер, сутерен и два етажа. Капацитет - 350 ученици в 14 класа и 25 души обслужващ персонал.

     Конструкцията е стоманена.

     Сградата се състои основно от три обема. Централният от тях – остъкленият – е пространство със смесени функции, заместващо вътрешния двор. Към него са приобщени коридорите. Централното пространство дава възможност за широк спектър на културно изразяване: използва се като театър, разполагат се изложбени стени и витрини. Пространство за комуникация,  самоподготовка, отдих и презентация на наученото.

     Просторно е и са изградени стъпаловидни места  за сядане – осигурява се възможност за изнасяне на представления. Централното стълбище функционира като социална и визуална отправна точка. Използва се като платформа за наблюдение, място за срещи и създаване на социални контакти.

     Централният обем е изцяло остъклен. Изборът на стъклото, фасаден материал, разрушаващ бариерата вътре-вън, е продиктуван от тенденциите за прозрачната фасада. А именно дейностите, случващи се вътре, да бъдат наблюдавани отвън.

          Атриумът свързва различни по функция пространства, осигурява достатъчно светлина (чрез горно осветяване). Атриумът преминава през всички етажи.

     По-ниският обем, откъм южната фасада, е третиран с окачена стъклена фасада, осигуряваща видимост към озеленения двор и планината, а плътните части са третирани с видим бетон. Прегряването на стаите е избегнато чрез използването на цветни керамични жалузи NBK (Hunter Douglas) откъм юг. Върху него е разположен озелененият покрив – място за отдих и комуникация.

     По-високият обем е третиран с HPL панели с уникален дизайн. Акцентът са четирите изпъкнали обема (кабинетите по изкуства), третирани с видим бетон. Фасадата не е просто редуване на плът-отвор, а истинско предизвикателство. Тя е интересна, привличаща вниманието на хората: фасада-мозайка.

     В задната част е разположена многофункционалната спортна зала, третирана външно отново с видим бетон.

 

Интериорна част:

     Фоайето е визитната картичка на училището, то създава първото и трайно впечатление. Прекрачвайки прага му, учениците желаят да почувстват сигурност и спокойствие. Те трябва да могат да се ориентират бързо и лесно в обстановката, затова пространството на фоайето, мястото за прожектиране и провеждане на изложби преливат естествено едно в друго, без визуални бариери.

     Пространството е освободено от стени и е зонирано единствено чрез мебелни групи.

     Подът е решен изцяло с хетерогенни винилови (PVC) настилки с уникален дизайн по проект. Настилката е издръжлива на износване, шумозаглушаваща, противоподхлъзваща, антистатична, антиалергична, трудно горима, безфугова, 100% рециклируема.

     Различните нива на софита и разнообразието от типове осветление и осветителни тела (LED ленти, висящи осветителни тела) създават оживление и

динамика в интериора.

     Ако фоайето е мястото, кореспондиращо с динамичността на улицата и градска среда – просторно, мултифункционално, социално място, то класните стаи са точно обратното. Стаите се отварят към вътрешното пространство чрез остъкляване. Шумоизолацията между стаите е осигурена чрез преградните сандвич-панели, а откъм фоайето – чрез мебелна стена (по детайл).

     Всяка стая е тематична, решена в различна гама от цветове. В дъното на стаята се поставя фототапет, защитен от плексиглас (отново тематичен за всяка стая). Цветните акценти са използвани премерено чрез свободно стоящите мебели – чинове и столове. Използвани са  PVC настилки – плочи с размер 65/65см.

     Осветлението е вградено в растерния окачения таван Hunter Douglas.

Автор


Яна Инджова

Възраст: 26

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.