Изложбена зала

Светла Браянова, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът за изложбена зала представя едно изчистено естетически и функционално решение. Разположена е между бул. "Овча купел" и бул. "Цар Борис III", което би осигурило добра посещаемост. Подчертана е връзката с намиращия се в непосредствена близост парк Славия. Паркирането става на подземно ниво, с цел, пред сградата да се получи площадно пространство, необходимо при сгради от подобен характер. Оформлението при входа следва пешеходните потоци.  Сградата разполага  с голямо, добре осветено пространство за изложби, галерия и конферентна зала. Последната, може да бъде използвана както от посетителите, така и от работещите в сградата. Има достатъчно площ, за да бъде преградена  и използвана при нужда като две помещения. Изложбената зала е мултифункционална, предвидена е система за пълно затъмнение при необходимост.

Конструкцията се състои от стоманени рамки, с подпорни разстояния съответно 15м. и 18м. Вътрешните стени са с послоен монтаж. Фасадно остъкляване с детайли на „SCUECO“. Сградата, в разпределение, основно се дели на зона за посетители и обслужваща част, като двете са относително самостоятелни. Пространството на изложбената зала позволява различни конфигурации на подреждане на експонатите. Осветлението може да бъде различно, в зависимост от необходимостта. Над него е разположено кафене, предлагащо хубав изглед към залата, булеварда и парка.

Автор


Светла Браянова

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а