Преустройство на фабрика в културен център,гр. Болоня, Италия

Стамена Славова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Съвременния свят на нарастваща дигитализация на производството превръща големите индустриални сгради в пустеещи халета, чакащи преустройство на своята функция. Интелигентното намиране на нови функции за съществуващи сгради и концепцията за рециклирането се превръща във философия на съвременната архитектурна култура и практика. Предмет на настоящия проект е  преустройството на изоставена производствена сграда, намираща се в покрайнините на град Болоня, Италия.

            Сградата намираща се в квартала Куатро Инфериоре е част от бивша индустриална зона. Построена в периода 1969-1971 по проект на арх. Пиер Луиджи Сервелати, първоначалното и предназначение е било производството на вечерни облекла и бански костюми. Целта на проекта е радиаклна трасфорамция на 15 000 кв.м  индустриален парк в пространство за култура, изкуство и почивка.

           Проектирана над минимумите за комфорт, сградата се отличава с големи етажни височини и високи прозорци, използвани за предоставяне на повишено качество на условия за работа в офисните части, производстевените цехове и общите пространства. Носещата и конструкция е стоманобетонова скелтно гредова. Като формообразуване можем да говорим за три основни обема, сформиращи запомнящ се архитектурен образ. Интериорът е изчистен и изцяло подчинен на на технологичния процес на производство, а светлината в дълбоките пространства прониква през остъклената фасада, както и през покривните прозорци на второто ниво. Околното застрояване се състои изцяло от жилищни сгради с ниска етажност- от два до четири етажа.

              Разработения проект предвижда нова, сложна и богата функционална предназаченост, изцяло отговаряща на съвременните изисквания на културен център, и едновременно с това носеща „духа“ и идентичността на своето миналото. Оформено е общественото пространство около сградата, по начин насочващ публиката към различните типове функции. Целта е пространството около сградата да служи като площад за квартала, където такъв липсва.

              Концепцията за реновация набляга на устойчивото развитие, като цели реализуемост на бъдещия проект. Проекта на аритект Сервелати разполага със значителни архитектурни качества, които биват запазени. Добавена е нова външна стъклена „обвивка“ обединяваща различните растери в двата основни обема, но съхраняваща характернистиката на сградата. Третия обем запазва изцяло, своите характеристики- форма и материал-видим бетон. На ниво терен е  предвиден своеобразен проход през сградата, позволяващ удобно преминаване и по- бързи връзки.  Към всяка основна група функции е търсен походящ достъп, така че те да могат да функционират самостоятелно и да бъдат удобно обвързани помежду си. Функционалното решение предлага разнообразие от функции, активности и публични пространства, които са предпоставка зоната да е активна през целия ден. 

        Предвидена е  постоянна и временна експозиция, които по един естествен начин участват в интериорното пространство на културния център. За да бъде възможно реализирането на концертна зала е премахната част от конструкцията в един от обемите на сградата, без да се нарушава нейната цялост. Основните две нива са визуално и функционално свързани чрез пробив в плочата и  вкарване на допълнително визални връзки. В бившия административен сектор на фабриката са потърсени зоните на ресторанта както и сектор за настаняване на гостуващи артисти или групи от посетители /тип арт хостел/. Покривът на последното ниво е трансформиран в градина, достъпна през всички функционални групи.

Автор


Стамена Славова

Възраст: 27

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2014 г.