АПАРТАМЕНТНА СГРАДА В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СОФИЯ

Стефан Иванов, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


  Апартаментната сграда се намира в централната част на София, на ул. „6-ти септември“ в непосредствена близост до посолството на Великобритания. Тя се състои от 7 нива- подземен паркинг, партер с търговски помещения и 5 жилищни етажа-всеки от които със специфични характеристики.

  Сградата е повлияна от японския минимализъм, като основен момент в нейното формообразуване е разместването на обемите по нивата. Идеята е да се създаде раздвижена композиция с изскачащи и вдлъбнати обеми, която да бъде и уютна за живеене. Като цвят е изчистена-бяла-като единствените оцветявания са там, където имам вдлъбване. Също така раздвижване има и с помощта на прозорците, които се превръщат в друг важен елемент при създаването на концепцията.

  До подземния паркинг се стига посредством два подемника. Осигурени са достатъчно паркоместа за всички живущи. В партерното ниво има предимно търговски обекти-магазин, оптика и офис на ЧСИ. Също така има голямо входно пространство с възможност за отдих, както и пряка връзка с вътрешния двор. Формата на алеите и обособените за почивка места кореспондира с формата на сградата. На всеки един от първите 3 жилищни етажа има по 4 апартамента. Всеки от тях има достъп до отчасти южно изложение (югоизточно/ югозападно). Последните две нива са съответно с 2 и с 1 апартамент. Тъй като местоположението на сградата не позволява големи излизания на обеми откъм улицата, там имаме предимно вдлъбвания. Помещенията, ориентирани към вътрешния двор обаче, позволяват по-големи отстъпи и съответно по-активно изразяване на обемите.

  Друга важна част от решението на сградата са оцветяванията по вдлъбнатите части. Те са своеобразен акцент в композицията и допринасят за цялостното завършване на идеята. Цветовете не са прекалено ярки, но не са и едва доловими. Те поставят баланса между изчистеното бяло и прекалената употреба на цвят. 

Автор


Стефан Иванов

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а