ПИАНО БАР

Стефан Иванов, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


  Проектът представлява интериорно решение за пиано бар, намиращ се в съществуваща сграда. Основната идея е да се създаде уютно пространство за развлечение, което не е типичното нощно заведение. Основен елемент са осветителните тела, които са мозайка от модули. Те създават една своеобразна „черупка“ , тъй като свързват двете срещуположни стени чрез тавана, а в между тях се развива самият пиано бар. Изключително важно за такъв тип помещение е да бъде решен проблемът с акустиката и тук звукопоглъщащи панели има вписани между модулите на осветителните тела. Изчистеният дизайн на телата кореспондира с мебелите за сядане. Подът е покрит с мокет, а някои от стените са с дървена ламперия. Помещението е на две нива като се влиза на по-горното, а по-долното е основното.

  Овалите, които са акцентът в сцената, намират своя отзвук в бара, който също е в овална форма. Разположението на масите следва дъгата на повдигнатата сцена. Изходите от сцената към гримьорната и репетиционната са елегантно „скрити“ от извитите стени. На пръв поглед простата форма на помещението бива съчетана с множество криви, което прави решението още по-раздвижено.

  За нуждите на пиано бара е предвидено и кухненско помещение с всички необходими уреди и поделения. Непосредствено до входа има гардероб и място за изчакване при необходимост. До сервизните помещения е осигурен и втори авариен изход.

  Създадената мозайка от осветителни тела създава изключително много и различни възможности по отношение на осветеността на заведението-не само като интензивност, но и като комбинации от светлини. В същото време тази възможност не само че не отнема погледа от сцената, но може и да направи така,че той да е насочен само натам. Също така праволинейността на заведението го прави лесно за ориентиране и удобно както за гости, така и за персонал.

Автор


Стефан Иванов

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а