Институция на Непредставените Нации и Народи

Мария Бадева, University College London, Bartlett School of Architecture, Лондон


за проекта


Разположен в сърцето на Уестминстър, Лондон, площадът пред Уестминстърското Абатсво и Британския Парламент е традиционно място за изява на обществената енергия и често става обект на масови протести и защита на нестандартни идеи. Представеният проект разглежда и трансформира Парламентарния площад в Институция на международната организация UNPO (Unrepresented Nations and People’s Organisation) – Организация на Непредставените Нации и Народи - международна, демократична и ненасилствена организация, чиито членове са непризнати малцинства или такива от окупирани територии, които се борят за своите човешки и културни права, стремейки се да достигнат до мирно решение на конфликтите, които ги засягат.

Въпреки, че стремежите на членовете се различават по своите методи, всички те са обединени от един общ признак - те не са представени адекватно на международна сцена, като например тази на Организацията на Обединените Нации- United Nations. UNPO предоставя алтернативен международен форум за тези групи да популяризират своите демократични ценностти, осигурявайки платформа, от която гласът на всички може да бъде чут.

Вземайки под внимание взаимозависимостта на архитектурата със социални, културни и политически събития, проектът е съобразен с изследвания и анализи в сферата на типологията и автономността в областта на архитектурата, както и с възможността за транслиране на архитектурни типове от различни места и култури, характерни за разнообразното културно наследство на всяка една от членките на организацията. Според сходства в техните културни или политически обстоятелства, членовете на UNPO са групирани в 18 сгради, които заедно образуват Институцията на Непредставените Нации и Народи на Парламентарния Площад в Лондон. Подчертавайки творческия интензитет между стремежа към автономност и социалната и политическа реалност, проектът създава алтернативна градска среда, символизираща десетки нации, като същевременно се локализира и реализира в сърцето на една друга нация- Великобритания.

Чрез своите вътрешни правила и външни проявления, предложените архитектурни структури трансформират площада в място за изразяване на идеологии, посредством законни методи, чрез малки институционализирани пространства, където членовете се събират да обсъждат своите проблеми и да намерят мирен начин за преодоляването им. Ключовото разположение в сърцето на Лондон подпомага разпространението на дейността на организацията като същевременно създава една различна и чудотворна градска среда, където жители на Лондон и посетители от цял свят могат да се потопят в различни култури и пространства.

Архитектурният проект кореспондира на нарастващия брой хора и народи, които се борят за правото да бъдат представени на международна сцена и техният глас да достигне до всички. Предложението цели да материализира и усили автентичния глас на непредставените нации и народи в целия свят посредством трансформации за постигане на една красива, цветна с уникален архитектурен образ градска среда, градейки пътя към една по-добра физическа и социална реалност.

Автор


Мария Бадева

Възраст: 24

Университет: University College London, Bartlett School of Architecture

Специалност: Архитектура