Духът на виенската сладкарница

Златко Янакиев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът представлява много повече процесът на работа и пътят изминат в търсенето на правилния път в проектирането, отколкото демонстрирането на финален продукт. Това е причината да се подходи с експериментален метод на дизайн, който не обещава нищо освен неочакван резултат.

Процесът прескача между праволинеен логичен поток на мисълта, емоционално анализиране и изразяване и сух, пряк математически подход. Крайният продукт в случая е много повече въпрос, отколкото отговор и поставя основите за продължение на разработката.

В продължение на целият този процес на търсене и намиране, съответно придобития опит, в комбинация с целта на учебния проект - да открием пътя - доведе до извода че в моментът на достигане на материален обект процесът трябва да спре и да бъде замразен. Достигането на крайна точка би обезсмислило цялостния подход. Проектът е замразен, разрязан и представен в пред-идейната си фаза.

Автор


Златко Янакиев

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а