ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛНЕОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС, гр. СОФИЯ

Ивета Иванова, Лесотехнически университет, София


за проекта


Обект на разработка е балнеологичен комплекс, на територията на гр. София, район Нови Искър. Общата площ на разработваната територия е 4,4 ха. Избраната за разработване територия е съставена от 13 земеделски имота, които са частна собственост. За реализирането на проекта е предвидено промяна на статута и тяхното изкупуване от инвеститор и преструктуриране на цялата територия в крайградски комплекс.

Сред местното население местността е известна като „топлата вода“, поради наличието на извираща топла вода, която е годна за употреба, именно това е един от аспектите за избор на тази територия. Друг аспект, който е застъпен при избирането на дадената територия е осигуряването на нужното количество отдих и развлечения на жителите, което би довело до повишаване на работоспособността им , физическото здраве, както и до развиване на социалния фактор.

Основната концепция е създаване на балнеологичен комплекс, удовлетворяващ потребностите на модерното общество за рекреация. Това е постигнато чрез проектирането както на съоръжения за активен и пасивен отдих, спортни и детски площадки, така и на малки архитектурни елементи и съчетаването на подходяща дървесно-храстова растителност. На разработваната територия е проектирана функционална алейна мрежа, която да обслужва целия комплекс.

АЛЕЙНА МРЕЖА

Проектът предвижда контролиран достъп до комплекса, като са предвидени два входа към комплекса. Единият вход е главен и е за посетителите. Той отвежда към сградата на рецепцията и администрацията, която е двуетажна от павилионен тип. Към нея са поместени охрана, медицински център и магазин за плувни аксесоари и козметика. Вторият вход е за служителите на комплекса и отвежда към стопанския сектор.

Основното движение в границите на територията е пешеходното и при необохимост ще бъдат използвани електрически колички.

Главните и второстепенните подходи очертават скелета на композицията. Предимно равнинният характер на релефа обуславя избрания геометричен стил на алейната мрежа и отделните пространства.

ВОДНИ ПЛОЩИ

В зоната за обитаване е проектиран плувен басейн тип „инфинити“. Идеята за формата на този басейн идва от един от проектите на Роберто Бруле Маркс „Покривна градина“. Дълбочината му варира от 0,15 – 1 – 1,40 м. В басейна са проектирани острови, като на един от тези острови е проектиран ресторант, а на останалите е предвидено разполагане на шезлонги и чадъри. Около басейна е проектиран декинг, с вградени LED осветителни тела.

Около плувния басейн са проектирани едноетажни къщички, които са два типа – едните за до 4 човека, другите за до 8 човека. В източната част е ситуиран балнеологичен център на два етажа. Към него са проектирани площадки за извършване на процедури на открито, както и басейн.

Предвидено е басейните да бъдат оборудвани с всички необходими механизми за пречистване и филтриране на водата от всякакви замърсявания. Също така е предвидено и декоративно нощно LED осветление. Басейните ще бъдат захранвани от собствен водоизточник.

СПОРТНИ ИГРИЩА

В югоизточната част на комплекса са проектирани едно баскетболно игрище и едно игрище за тенис корт, както и тенис маси. Проектирани са със синтетична настилка с осигурено отводняване. Предвидено е осветление за ползване през нощта. Към тях са проектирани и трибуни.

Автор


Ивета Иванова

Университет: Лесотехнически университет

Специалност: Ландшафтна архитектура

Година на обучение: 5-а