Зелена фасада

Таня Шопова и Таня Петкова, Лесотехнически университет, София


за проекта


Идеен проект „Зелена фасада”

     Зелените системи са рекреационен ресурс, представляващ териториално съчетание на природни условия с елементи на инфраструктура. Те се състоят от различни творения на градинско-парковото изкуство, целящи пренасянето на частици от природата до хората и подобряване на средата за живот. За тази дейност са отговорни ландшафтните архитекти, които създават околна среда формираща баланс между икономическите и екологичните потребности на обществото.

Какво значи устойчива и зелена архитектура?

Устойчивост означава повече от опазване на околната среда и постигане на енергийна ефективност-означава равнопоставеност между икономиката, екологията и обществените аспекти. Давайки отговор на този въпрос базирахме основите на нашият проект „ Зелена фасада”.

    Защитаваме тезата, че сградите не съществуват сами за себе си, а са обвързани със зелената система, именно затова светът заговори за зелено развитие, зелена икономика и строи „зелени сгради”. Ние изготвихме проекта „Зелена фасада” в подкрепа на   създаването на „зелени сгради”. Нашият проект се нарича „Зелена фасада”, който представлява вертикална градина предназначена за всякакъв вид сгради. Те са подходящи за фасади намиращи се в различни градски зони –нови зони около паркове, пешеходни, силно урбанизирани зони с новоизградени сгради и др. Подходящи сгради, които могат да дадът добър пример и да се присъединят към зелените сгради са: спортна зала „Арена”-гр. Русе, международен център за работа с деца и младежи в риск- гр. Ст. Загора, централен офис на ProCredit Bank- гр. София и още много други.

Нашата цел е озеленявайки повече сгради да увеличим необходимата зелена площ на жител в различните градове и да популяризираме създаването на повече „зелени сгради”. Предлагаме билбордовете по фасадите да бъдат заменени с природосъобразни вертикални градини.

Системата за вертикално озеленяване BGreenwall има лесен и бърз монтаж към фасадите с метални релси и дюбели. Предназначени са за всякаквъв вид стени- бетонови, тухлени, зидани, метални, дървени и др. Може да се осъществи лесна ревизия и профилактика при поддръжката, има и възможност за подмяна на цели модули и маркучи на капковото напояване, без да се разваля цялата стена. Решението за вертикална градина, което предлагаме е с размери 4/6м- обща площ 24 кв.м.  Всеки кв.м. включва 8 бр. модулни елементи изградени от рециклирана пластмаса (PP+UV стабилизатор), представлявани от фирма BGreenpark. В един модул има 10 клетки, предназначени за растения. Необходимите растения за нашият проект и за тази квадратура възлизат на 3840 бр. Видовият състав включва храстовидна растителност с подходящи екологични изисквания  за южни фасади в градски условия. Те са светлолюбиви, газоустойчиви, улавящи праховите частици, вечнозелени, почвопокривни и с минимални грижи и разходи за поддръжка. Има възможност за отглеждането на растения директно в модулите, което може значително да поевтини цената на зелената фасада, както и да подобри аклиматизацията на растенията. Селектирахме най-подходящите видове: Berberis tunbergii var. atropurpurea Nana, Santolina chamaecyparissus ‘Nana’, Cotoneaster horizontalis, Lonicera nitida, Genista  germanica, Potentilla fruticosa Gold drop и Euonymus fortune var. radicans ‘Emerald’n Gold’. Един от най-важните елементи от конструкцията е поливната система, която е екологосъобразна, икономически ефективна и разпределя равномерно водата по цялата стена, за разлика от други системи. Това предимство дава възможност за използване на по-голям диапазон от растения. Системата включва резервоар с ресурси от дъждовна вода, която се разпределя по всички клетки, чрез капково напояване.

Чрез естетико-художествените функция на нашата градина имаме желание да въздействаме върху чувството за хармония и красота, олицетворяващо природата. Функциите на нашата фасада не са само естетически, иновативни и модерни, тя притежава много повече достойни качества. Доказала се е като енергийноефективна,  ефективен регулатор на температурата, естествена бариера за градски шум, спомага за биологичното разнообразие, формира социално-културни кътове, осигурява добра осветеност през тъмните часове от денонощието, повишава качеството на здравословна среда, като пречиства въздуха и намалява разходите за здравеопазване, а също и повишава пазарната цена на имотите на „зелените сгради”.

     Ако успеем да приложим в реалната практика по градоустройство, териториално устройство и архитектура принципите на зелените фасади, бихме могли да живеем в едни прекрасни устойчиви градове!

Автор


Таня Шопова и Таня Петкова

Възраст: 23

Университет: Лесотехнически университет

Специалност: Ландшафтна архитектура

Година на обучение: 4-а