Публично пространство /President Wilson, Saint Denis, Paris, France/

Женя Атанасова, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, София


за проекта


Публично пространство/ Avenue Président Wilson, Saint Denis, Paris, France/
 
Проектът разглежда съществуващо обществено пространство на подземен булевард, свързващ Париж и неговото северно предградие Saint Denis.
Парадокса на съществуващата ситуация е факта, че дори подземно за автомобили, Аvenuе Présiden Wilson продължава да разделя квартала на две части. Недобре организираното пространство на пешеходното авню възпрепядства оптимално доброто му функциониране за жителите на квартала.
Сред основните проблеми на пространството са лоша достъпност, липса на комуникация между пешеходното авеню и функциите в партерните нива на прилежащите сгради, недобре организирани пешеходни потоци, обезлюдяване на големи площи от територията, разрушена материална база, липса на градско обзавеждане, което да подтиква жителите да се задържат и останат там, лоша осветеност, в следствие на което зони с повишено ниво на опасност и потенциални криминални прояви.
Проекта предвижда увеличаване броя входове към проблемните зони на пешеходното авеню, както и създаване възможността за преминаване в различни посоки на пространството.
Основната концепция в пространствената организация на територията се определя от островната организация на цялото пешеходно авеню, разглеждано като зелен остров, насред студения квартал. Функционално зониране с различни активности, преопределящи възможността за временно оставане за позлване на пространството. Детски площадки, летен театър,зона за концерти и изложби, зона за релакс и почивка, зона за забвления, възможост за самоопределяне от минувача пространства. Предвижда се ново градско обзавеждане, съобразено с новата пространствена концепция, осветление и богато озеленяване. Островното градско обзавеждане предоставя възможност за реорганизация според масовите нужди. Посредством тях се дифинират различни зони на наситена активност и други с по-умерена активност и възможност за максимално улеснено преминаване на пространството.
Пространство отговарящо на нуждите на жителите на Saint Denis, с минимални намеси, от неактивно пусто пространство, пешеходното авню се превръща в център на обещастения квартален живот.

Автор


Женя Атанасова

Университет: Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville

Специалност: Архитектура