ХОТЕЛ „АЛБЕНА“ – ГР. АЛБЕНА

Ангел Коцев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Хотел „Албена“ е ситуиран в непосредствена близост до морския бряг. Овалната му форма и разположението му в парцела предоставят гледка към морето на всяка стая, като на втория и третия етаж има специално обособени апартаменти за хора със затруднена мобилност. Входното фоайе приветства гостите с просторност, развиваща се и по вертикала- на второто ниво то се превръща в открито пространство- въздух, а на трето- в тераса.

Фасадното оформление е решено чрез панели в бял цвят, съчетани с окачени стъклени фасади. Постига се изчистен и деликатен облик, хармонизиран с околната среда. Изпълнението на конструкцията е предвидено чрез монолитен стоманобетонен скелет.

Автор


Ангел Коцев

Възраст: 22

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а