Перловска река

Боян Стоянов, Лиляна Тодорова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


#Перловска река е проект, чиято цел е да интегрира най-оживения участък от коритото на реката към  нуждите на пешеходците в  динамичната градска обстановка. Реката, извираща от вилната зона на кв. Драгалевци,  пресича многобройни ключови места в централните части на София, като течението й  е изцяло коригирано и на места преминава в подземни тунели.

 Ролята на Перловска река, като компонент на градската среда е изцяло пренебрегнато-  допуска се изхвърлянето на отпадъчни води в коритото й и замърсяване с неразградими отпадъци. При условие, че се предприемат мерки за прекратяване на  тази дейност и се инасталират нови водопроводни съоръжения, които да поемат приливната вълна и водата от улиците,  пространството може да се третира като удобен пешеходен маршрут.

Концепцията на проекта стъпва върху създаването на открити обществени пространства, изградени  чрез  система от прътови елементи от импрегнирано дърво. По протежението на реката се предвиждат  две алеи, едната от които с възможност за велосипедно движение,а другата- с повече зелени участъци. През определен интервал от маршрута има обособени кътове за почивка- с градска мебел и растителност, създаваща сянка. До тях може да се достигне посредством стълба, която е интегрирана към общата конструкция на проекта.

 В други зони дървените елементи обособяват пространства с отделни функции, съобразени с нуждите на различни социални групи.

 За родители  с деца е проектиран кът с пейки, дъски за рисуване, катерушки, люлки и дървени къщички за игра.

 За провеждане на културни събития  е предвидено пространство за изложби. Неговото изграждане, като част от проекта, е адекватно, тъй като маршрута на реката обединява ключови  места в града - като НДК, Орлов мост, Театър София, Национален стадион "Васил Левски" и много други.

Началото и края на алеите са обособени от кафе-бар- места за срещи в приятна атмосфера, под откито небе. Барът е оформен чрез мебел, произлизаща от основната конструкция на проекта. Предвидени са хамаци, интимни пространства, преградени с пердета и множество растителност.

  Проектът  #Перловска река  не само изобразява идея за начин на изграждане на обществени места, чрез пространствено-прътова конструкция от квадратни модули, но и изказва позиция относно третирането на централните градски части на столицата. Маршрутът на реката има потенциала за създаване на бърз, удобен и приятен пешеходен възел между ключови сгради в София. Разликата в нивата и растителността около реката изолират алеите от шума и динамиката на булевард Евлоги и Христо Георгиеви и го превръщат в негов контрапункт - без коли и с много растителност.

Автор


Боян Стоянов, Лиляна Тодорова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а