Ферма за угояване на телета

Мартин Петров, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Представеният идеен проект е разработен по дисциплината „Аграрни сгради“ в 3-ти курс в УАСГ.

   Основната концепция на фермата е търсенето на енергийна ефективност, както и икономично решение на структурата. За целта получената форма е резултат от проучване на движението на слънцето. Отворите от югоизточната фасада са значително по-големи от тези на другите фасади. Това е с цел допускане максимална светлина в помещенията. Освен това въпросните отвори са покрити със слънчеви панели и плексиглас, които не допуска инфрачервените лъчи вътре, което не води до прекаленото покачване на температурите.

    Самата структура е изградена от множество на брой катинарни арки, които от своя страна дават стабилност на формата и конструкцията. Използвана е технология ,чрез която се строят куполи, тъй като подобна структура би изисквала прекалено сложен кофраж.

    Технологията представлява надуване и затопляне на PVC , което дава основния контур на сградата и след  това остава като хидроизолация. Отвътре се поставя полиуретан, който дава временна коравина  и след това играе ролята на топлоизолация. След  това се поставя стоманена армировка и накрая се пръска бетон. Слоевете се поставят по посочения ред – отвън навътре.

    Параметричните принципи за изграждането, позволяват достъп до размера на всеки един отвор и координацията му спрямо останалите. Също така , наличието на споменатата армировка, би затруднило изпълнението на формата, но параметричността на структурата , позволява фабрикирането на отделните пръти, тъй като знаем размера на всеки един, чрез машини .Самите отвори са на принципа на диаграмата Voronoi, която е често срещана в природата. Това дава органичната визия на структурата, логично обвързване на елементите и цялост между форма и структура.

Автор


Мартин Петров

Възраст: 22

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а