СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ В ГРАД БРЕСТ, БЕЛАРУС

Йоана Станева, Ирина Капаклъ, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Ситуацията се намира в гр.Брест, Беларус-територия, наситена с  много подпочвени води.  Доста голяма част от тях излизат на повърхността под формата на езера, блата и др. Водите могат да бъдат, както плюс за жителите (за битови нужди),така и минус (наводнения).

Градоустройствено решение

            Водата ,като основен компонент на територията, е ключова за нашето концептуално решение. След изследване на съществуващите водни площи в ситуацията решаваме да ги вкараме в ортогонална система  с идеята, че доста от тях са с почети правилна форма.  Свързваме водните елементи по територията с живописна алея и създаваме място за отдих. Проектираме два  главни административни центрове, които са ситуриани на възлови точки, образувани от пресичането  на  най-много комуникационни артерии. От двете страни на магистралата създаваме обществени зони  с функции, удовлетворяващи пътуващите (бензиностанции,ресторанти,магазини). Второстепенните центрове (с училища и детски градини) са разпределени равномерно по териоторията  с цел бърз достъп до тях от всеки един дом. Изследваме съществуващата зеленина  и  я нансяме върху мрежата. В източната част от ситуацията, където  има голяма зелена площ, създаваме зона за рекриация и спорт. Доста разпространени са речните плажове в града. Тази идея прилагаме и в нашата ситуация, където  до реката създаваме зона за плажуване с различни заведения. Предвиждаме и речни атракции,които да водят до старата крепостна стена, от която води началото си градът. Над магистралата създаваме кавартали с редови къщи, а на юг  с високи сгради.

Концепция на квартали

            Основната ни цел при проетктирането на кварталите е да ги предпазим от шум, вятър, вредни газове и да създадем във всеки квартал обществени зони с различна функция, с идеята жителите от съседните квартали да общуват помежду си, а не да се затварят в границите само на своя квартал. Така създаваме общност.

Концепция -квартали с редови къщи

            Предвиждаме пространства, предназначени за жителите на квартала(площадки за отдих,свързани с алея) и такива за общо ползване, които свързваме с пешеходни алеи. Ориентираме къщите на изток-запад и така ги разместваме, че всяка от тях да получи и южно осветление. Поради наличието на подпочвени води и случаите на наводнения решаваме да ги повдигнем с 3 стъпала. За да премахнем усещането за стена от къщи решаваме да вдигнем някои от тях с един етаж и така да създадем визуалнивръзки между просттранствата.  Между сградите, над алеите за преминаваме през квартала, поставяме навеси със слънчеви колектори, които през деня събират слънчева енергия и служат за предпазване от слънцето,а през нощтта осветяват.

Къщите

            Проектираме два типа къщи- повдигнати с един етаж и вътрешен двор ,  и такива с външен двор и в близост до земята. Материалите са инсперирани  от заобикалящата среда. Тухлата- масово използван материал за фасадно оформление на сградите в Беларус и старата крепостна стена,а  дървото- от старата беларуска архитектура.

Концепция- квартал с високи сгради

            Отново в основата на идеята е предпазването от шум,вятър и вредни газове,създаването на пространство за жителите на квартала и такова за обществено ползване. На местата , където сградата се доближава до улицата,на партерно ниво, проектираме помещения с обществени функции, а в останалата част жилищни.

Автор


Йоана Станева, Ирина Капаклъ

Възраст: 23

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а