ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР - VIBE

Димитър Пейков, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът представлява един различен поглед към отношението на фасадите на ключови сгради в градската тъкан. Концепцията за такъв тип кинетични фасади следва тенденциите за проектиране на сгради, които имат отношение към околната среда.

Проектът VIBE представлява такова отношение променящо се в реално време. Идеята на главните 2 фасади към уличната мрежа е да отразяват динамиката на конкретната ситуация. Сградата е разположена на пресечна точка на две главни артерии от нов градоустройствен проект за промишлена зона Хладилника.

Самият характер на логистичния център предполага постоянна динамика ( движение на товарни и леки автомобили, извършващи доставката и зареждането). Кинетичната фасада има за роля да отразява тези амплитуди в натовареността на уличните артерии, като записва шума в реално време. Записваният звук се образува като диаграми с определени рамки съответстващи на границата на фасадните повърхности. Взимат се средни стойности в най-натоварените часове и респективно най-спокойните, с цел по-богата естетическа динамика.

Тези данни се обобщават на определено време, за да се постигне по-плавен и отчетлив образ на фасадата. Представени са примерни данни взети през части момента на денонощието (8 am., 4 pm., 12pm.) Фасадната обвивка представлява отделен елемент захванат за носещата конструцкия на логистичния център. Общ елемент от еластична светло-пропусклива тъкан е опънат на скара от ромбоидни клетки. Всяка клетка разполага с засмукващ механиъм, който определя силата си на засмукване спрямо получените данни от звуковите диаграми. Комбинация от различни по сила действия на тези засмукващи механизми се образува цялостния образ на фасадата.

Автор


Димитър Пейков

Възраст: 24

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а