Център по природо-математически науки, 18 СОУ ,,Уилям Гладстон“, София

Тереза Жекова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът представя природо-математически център в 18 СОУ ,,Уилям Гладстон“ с кабинети по математика, биология, химия и физика.  Разработен е в две основни посоки – внедряване на нови технологии и създаване на спокойна и уютна среда.

Стената между кабинетите и коридора е с вълнообразно очертание в план, оформяйки ниши и изпъквания. В нишите са вратите към помещенията, като по този начин се освобождава транзитна ивица с основния поток на движение. По изпъкналите части има места за сядане с кашпи с растителност и изводи за USB за зарежцдане на таблети. Стената създава усещане за динамика, премахвайки усещането на традиционния безкрайно дълъг скучен коридор.

В стаите освен основата мебелировка има и зони за самостоятелна подготовка, за почивка през междучасието, за допълнителен плот за демонстрации и др. Тези зони се образуват в нишите откъм страната на кабинетите.

В стаите по физика и математика масите се разполагат стъпаловидно, осигурявайки по-добра видимост. В стаята по химия масите са кръгли с вграден кръгъл подвижен плот с микроскоп на него, като така лесно се ползва от учениците на масата.

Стаята по биология има два варианта. В единия е с кръгли маси, подобно на тези по химия, а в другия по традиционната схема с тройни маси.

Всяка стая е оборудвана с технологии, които да улеснят процеса на преподаване и да го представят  по интересен начин. Кабинетът по физика е снабден с интерактивни маси и проектор. Кабинетът по химия – с проектор, компютър и микроскопи. Кабинетите по биология и по математика – с компютри и интерактивни дъски.

Новите пространства и технологии имат за цел да създадат приятна за учена среда,  да подобрят учебния процес и да обогатят знанията на учениците.

Автор


Тереза Жекова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а