Образователен център по природни науки и математика, ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Рани лист, обл. Кърджали

Деляна Кирова, Нов Български Университет, София


за проекта


В свят, където технологиите са на власт, учителя отдавна е загубил своята функция, като основен източник на знания и информация.  Според Улрих Бек „днес всеки младеж трябва да се научи да води живота си напълно самостоятелно, да разчита само на себе си, което ще рече да се научи и да се опита да изгради един отворен процес [Бек, У. (2002). Що е глобализация? Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията. София: Изд. „Критика и хуманизъм”,].В този смисъл възниква и т.н. либерално образование, чийто основен акцент е върху ученика. Традиционният урок отстъпва място на дискусията. Преподавателят не е учител, който безапелационно поднася готовите знания, а изкусен модератор, влизащ в ролята на фасилитатор. Новият процес изисква учителят да развива умения и способности за планиране, концептуализиране и управление на учебния процес, за консултиране, за да се изгради спокойна образователна среда. Това образование се превръща в интелектуално 0въвеждане в науката, което възпитава мисловна гъвкавост, широта на погледа, критическо и диалогическо мислене, комуникативни умения, умения за работа в екип.
                Идеята на проекта, който представям е вдъхновена от вятърна мелничка.

Модулът, който се получава след трансформацията, може да бъде разположен както самостоятелно, така и в комбинация от няколко модула, образуващи маси за колективна работа.
Същият този модул е пренесен и върху една от стените. На 70см от готовия под са разположени пет броя модула, чиято функция може да варира - от възможността за използването им като помощни масички до използването им за работни станции за провеждане на занятия за работа с микроскоп. Останалите стенни модули, могат да бъдат използвани за етажерки. На срещуположната стена е нарисувана карта на света, а по цялото ѝ продължение има разположена библиотека, в която съществуващата мивка може да бъде запазена и вградена. Интерактивната дъска и електрическото стъкло са разположени на стената, която разделя коридора и лабораторията от класната стая.  Електрическото стъкло може да бъде включвано и изключвано, както и да се проектира и пише върху него, тоест има функцията на втора интерактивна дъска. Разположението му осигурява възможността за наблюдение от класната стая към лабораторията и обратно. С помощта на вече разработен софтуер, могат да се правят отборни игри/ състезания, случващото се на една от дъските да се отразява на другата и обратно, а видимостта ще бъде добра от всеки ъгъл на стаята.

Лаборатория: 
                Функцията на хранилищата към специализираните кабинети е за съхраняване на предвидените по учебния план технически средства и помагала. Те се разполагат така, че да има удобна функционална връзка с кабинетите. Хранилищата се използват и като работни помещения за учителите по съответния предмет, за консултации, както и за индивидуална, или групова работа по съответния предмет.
                По задание, хранилището не е предвидено като част от проекта за „Образователен център по природни науки и математика“, но тъй като все пак е проект за училище на бъдещето, директорката беше така любезна да ми предостави размерите на помещението, за да мога да го приобщя като част от учебния процес. По изискване, специализираните кабинети се проектират така, че между учебните места и плота за демонстрации да е осигурено разстояние най-малко 1,2 m или да е предвидена подходяща защитна преграда, като се предвижда и разстояние най-малко 0,85 m между редовете с учебни маси или работни плотове и най-малко 1,5m до съседното работно място. Използвайки модула, предложен по-горе, при необходимост разстоянията могат да бъдат осигурени в класната стая, но с цел по-голяма безопасност, предлагам опитите да се извършват в новата лаборатория. Предвидени са шкафове, инсталационно свързани и оборудвани с допълнителни елементи, разположени по цялата дължина на стената, намираща се срещу електрическото стъкло и плот на който могат да се демонстрират опити, като всички повърхности са с устойчиво покритие. Над шкафовете, има шеговит надпис от популярната напоследък фраза “Keep calm and…” –  „Keep calm and do science“, като за целта са използвани химичните елементи от Менделеевата  таблица.
                Във всяко едно от помещенията е предвидено да се постави камера за наблюдение. С разрешение на училището, родителите ще могат да наблюдават как протича учебния процес. Учителите ще си сътрудничат с родителите по иновативен и атрактивен начин, ще се постави началото на нов вид родителска ангажираност - основана на различните видове информационни и комуникационни технологии, в това число и социалните медии (за тази цел през 20014г , в помощ на учителя е създадена рамката Е-степ (http://estep-project.eu/), която насочва вниманието към сътрудничеството между училища и родители като ключов фактор за учениците и развитието на училищата).
                Цялостният интериор е решен със светли тонове с оглед постигане на по-голям коефициент на отразяване на светлината. Използвана е аналогичната цветова схема. Характерното при нея е използването на цветовете, които са в съседство, като един е доминантен, а  останалите се използват за да допълнят схемата. Комбинирането на цветове е лесно и се получава богата на цветове визия. Всички стени са предвидени да се боядисат с бързосъхнещ материал на водна основа, с гладко и устойчиво на дезинфекция покритие.
                С представения проект, целя да подтикна децата да ходят на училище с желание, да нямат търпение да дойде следващия ден, за да направят поредния лабораторен опит или да изиграят нова игра, от която да придобият нови умения, а след което да нямат търпение да ги приложат и извън класната стая. Да имат интерес да се развиват, да не спират да мечтаят за своето бъдеще и ден след ден да работят за реализирането на целите в живота си, защото успехът идва с упоритост, постоянство, непрекъснато учене и смелост да поемаш нови отговорности.

Автор


Деляна Кирова

Университет: Нов Български Университет

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.