cuBRICKed

Кристина Борисова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


cuBRICKed е проект на тема Създаване на общност в Брест, Беларус. Модулът с ниска плътност на застрояване на север се казва „Натура“ – той е свързан с природната и по-спокойна градска среда. Южният модул е „Урбана“, защото той се състои от многофамилни жилищни сгради и цели по-градска среда. Всеки два модула „Натура“ и „Урбана“ са свързани с по една пешеходна връзка.  

Квартал „Натура“ се състои от 24 редови еднофамилни къщи. Освен жилищната част, има и обществено обслужване. Главната идея за формообразуването на квартала е отделянето на автомобилните подходи по периферията, а пешеходните в центъра му. Паркоместата за посетители на квартала са разположени в южния му край, там се намира и пункта за събиране на отпадъци. В центъра са площадното пространство, детските площадки, велосипедните станции. Квартал Натура се състои от еднофамилни къщи с обществена част – решението, което съм избрала е да отделя обществената функция.

Всички обществени части и покрити паркоместа са ориентирани към периферните улици. Пешеходните входове на къщите са ориентирани откъм вътрешната част на квартала. Обществената функция, отделена в по-малък обем е помещение, което може да се използва за магазин, офис или ателие, и е предназначено да бъде управлявано от семейството, което обитава къщата към него. Така двата обема – обществен и жилищен са обединени с един вътрешен двор.

Всяка къща има и външен, отворен двор към природата. На първо ниво, на изток е входът на обществената част за посетители както и паркирането под пергола. Оттам собственикът влиза във вътрешния двор, където е единия вход към къщата. От запад е основния подход през външния двор. На първо ниво се намират дневна, трапезария и кухня с тоалетна и склад.

На второ ниво се намират 2 спални с бани, всяка достатъчно голяма за двама човека. Сградата  е изцяло мулти-комфортна в компактен обем. Рекуператорът се намира в складовото помещение на първо ниво. Сградата е енергоефективна в един от най-високите класове.Чрез използване на топлоизолационни системи за пасивни сгради и троен стъклопакет сградата няма топлинни мостове.

Фасадното решение е породено от факта, че Брест е известен с производството на тухли и една от най-важните крепости в околността е изградена от червена тухла.

Жилищната част откъм вътрешността на квартала, съответно с външния двор, който може да бъде използван за отглеждане на плодове и зеленчуци. Вътрешният двор, които свързва жилищната и обществената част е идеално решение за почивка в по-слънчевите дни. Пешеходната връзка представлява надлез над 6-лентовият главен път. Надлезната част е пешеходен мост, частично покрит с перголи, зеленина и места за почивка.

Достигайки квартал „Урбана“, той постепенно преминава в широка стълба, наситена с места за търговия. Квартал „Урбана“ се състои от секционни многоетажни жилищни сгради, с подземен паркинг и партерно ниво, наситено с обществени функции. В квартала има още паркинг за гости, събирателен пункт за отпадъци, детски площадки, квартален площад. В сградите в партер са разположени вертикални комуникации и обществените части, които са ориентирани към периферните улици. Също така съществуват и проходи, които свързват улиците и центъра. Типовите етажи се състоят от два апартамента на секция, с достатъчни квадратури за най-различни вариантности. Западната улица на квартал „Урбана“ с обществените части в партерно ниво и проходите между тях!

Автор


Кристина Борисова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а