Училищен център по природни науки и математика, Основно училище „Д-р Петър Берон“ - Плевен

Виктор Грозев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът има за цел създаване на учебна среда със съвременни средства и материали, в която  учениците да имат по-голяма свобода за изява, да взаимодействат  по между си, да бъдат интегрирани пълноценно в учебното занимание. Учебните маси са модулни, с формата на трапец, позволяваща тяхното групиране  и обособяване на различен вид пространства  в зависимост от нуждите на съответния учебен час. Кабинетите са оборудвани с прожектор и екран позволяващи компютърни презентации  и прожектиране на видео материали. Финишното покритие на подът е винилова настилка, а на стените латекс . Предвидени са LED осветителни тела с матово осветяване.

Кабинетът по математика е оборудван с таблет за всеки ученик и лаптоп за учителя, позволяващи индивидуална работа и след ене развитието на всеки ученик. Във виниловата настилка са сложени координатна система и шахматно, позволяващи практически примери на обучение и игра. Кабинетът е обзаведен с шкафове от модулни дървени елементи наподобяващи тетрис. Цветовото решение на обзажеждането и финишните покрития на подът стените и таванът е решено с бяло, нюанси на синьо и нюанси на сиво.

Кабинетът по биология и химия е с обособени модулни работни места за пряка лабораторна работа по химия и биология оборудвани с мископ и мивка. Останалата част от кабинета  е обзаведена с трапецовидни  учебни модулни маси за групова работа .Кабинетът е обзаведен с модулни шкафове за складиране на материали и обордване свързано с учебния процес. Цветовото решение на обзажеждането и финишните покрития на подът стените и таванът е решено с бяло, нюанси на зелено и нюанси на сиво.

Между  двата кабинета е  обзаведено и оборудвано с модулни шкафове общо хранилище, в което ще се съхраняват необходимите материали и консумативи, обезпечаващи образователно-възпитателния процес. Има два входа позволяващи независимото използване от двата кабинета.

В коридорът  пред  трите помещения се оформя мини-център за информация за състезания и конкурси, за представяне на училищни проекти и разработки. Разположена е триместна пейка с две масички между кабинетите. Монтира се табела от гравиран плексиглас със светодиодна подсветка обособяваща центърът по природни науки и математикаЦветовото решение на обзажеждането и финишните покрития на стените и таванът е решено с бяло, нюанси на зелено и нюанси на синьо.

Автор


Виктор Грозев

Възраст: 26

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.